Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Združenia Javorníky – východ

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Združenia Javorníky – východ

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Združenia Javorníky – východ

Združenie Javorníky – východ ǀ okres Žilina ǀ Žilinský samosprávny kra

 

 

 

 

 

 

 

Projekt, ukončený v októbri 2018, bol zameraný na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v štyroch obciach: Divina, Divinka, Dlhé Pole a Svederník. Predmetom projektu bolo obstaranie 1 725 ks kompostérov s objemom 900 l pre zhodnocovanie BRO z domácností dotknutých obcí. Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške 194-tisíc eur.  Realizáciou projektu sa  zvýšila celková kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov na viac ako 1 557 m3. Prínosom projektu je zníženie finančnej záťaže jednotlivých obcí a ich obyvateľov spojenej s odvozom a likvidáciou komunálneho odpadu.  V environmentálnej rovine je prínosom projektu eliminácia vzniku nelegálnych skládok a spaľovania BRO obyvateľmi, čo má vplyv na zlepšenie životného prostredia v dotknutých obciach.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť