Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy

Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy

Združenie miest a obcí Horná Orava ǀ okres Tvrdošín ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov s objemom 1 050 l do domácností obyvateľov na území Hornej Oravy. Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 203-tisíc eur. Obyvateľom obcí (Brezovica, Čimhová, Habovka, Hladovka, Liesek, Oravský Biely Potok, Podbiel, Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Vitanová, Zábiedovo, Zuberec) bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť