Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov

Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov

Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov

Mikroregión Hričov združenie obcí ǀ okres Žilina ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Predmetom projektu, ktorý bol ukončený v novembri 2018, bolo obstaranie kompostérov pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v domácnostiach obyvateľov 8 obcí: Bitarová (232 ks), Brezany (175 ks), Dolný Hričov (450 ks), Hôrky (214 ks), Horný Hričov (150 ks), Hričovské Podhradie (134 ks), Ovčiarsko (191 ks), Paština Závada (75 ks). Merateľné ukazovatele projektu boli naplnené počtom zariadení na predchádzanie vzniku odpadu (1 621 ks) a zvýšenou kapacitou zariadení na predchádzanie vzniku odpadov na úrovni takmer 1 464m3. Prínosom projektu je zníženie množstva vyprodukovaného KO a zníženie finančnej záťaže spojenej odvozom a likvidáciou KO v dotknutých obciach. Na projekt boli združeniu obcí schválené celkové finančné prostriedky takmer 155-tisíc eur.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť