Rozšírenie a zintenzívnenie separovaného zberu v obci Pucov

Rozšírenie a zintenzívnenie separovaného zberu v obci Pucov

obec Pucov ǀ okres Dolný Kubín ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Vo februári 2018 obec ukončila projekt výstavby zberného dvora za účelom bezplatného dočasného skladovania vybraných zložiek komunálneho odpadu pre miestnych obyvateľov. Predmetom projektu bolo aj zavedenie efektívneho separovania odpadov obstaraním nevyhnutného technického a technologického vybavenia na jeho prevádzkovanie. Išlo o investíciu zameranú  na obstaranie zberovej a manipulačnej techniky. Realizáciou projektu sa vytvorili predpoklady pre vyseparovanie 230 t/r a zároveň aj na zníženie množstva zmesového KO. Výška schválených finančných prostriedkov predstavovala viac ako 263-tisíc eur. Projekt do zásadnej miery pozitívne ovplyvnil kvalitu životného prostredia v intraviláne a extraviláne obce a znížil náklady na rekultiváciu nepovolených skládok v katastri obce.

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

Fotogaléria

Vytlačiť