Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov

Obec Bobrov ǀ okres Námestovo ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Výstavbou zberného dvora a nákupom technologického vybavenia v marci 2018 obec vytvorila podmienky pre komplexný a efektívny systém nakladania s odpadmi. Realizáciou projektu, na ktorý boli schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 300-tisíc eur, sa znížilo celkové množstvo zmesového KO a zvýšili sa finančné úspory obce v rámci odvozu KO. Zvýšená ročná kapacita pre triedenie komunálnych odpadov je 106 t/rok. Aktuálne obec poskytuje kvalitnejšie služby v rámci odpadového hospodárstva a zlepšila sa aj kvalita života jej obyvateľov.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť