Výstavba zberného dvora v obci Žaškov

Výstavba zberného dvora v obci Žaškov

Obec Žaškov ǀ okres Dolný Kubín ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zefektívnenie systému triedeného zberu KO prostredníctvom výstavby zberného dvora v obci, nákupu manipulačnej techniky (traktor s príslušenstvom, 3 druhy kontajnerov na odpad, cestná váha, drvič na BRO) a zvýšenia informovanosti obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 365-tisíc eur. Na novovybudovanom zbernom dvore sa zhromažďujú vybrané zložky odpadu (BRO, DSO, objemný odpad, jedlé oleje a šatstvo) a ďalej čiastočne upravujú (BRO). Prínosom projektu je zvýšenie úrovne triedeného zberu pre recyklovateľné druhy odpadu, pokles množstva zmesového KO a zníženie výskytu čiernych skládok v obci a jej okolí. Realizáciou projektu boli vytvorené dve nové pracovné miesta v rámci prevádzky zberného dvora.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť