Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši

Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši

Mesto Liptovský Mikuláš ǀ okres Liptovský Mikuláš ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zavedenie systému separácie BRO produkovaného obyvateľmi rodinných domov a mestom v rámci zabezpečovania starostlivosti o parky, cintorín a ostatnej verejnej zelene. Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 755-tisíc eur. Realizácia projektu pozostávala z obstarania manipulačnej techniky (traktor, traktorové prívesy, drvič bioodpadu, hákový nosič kontajnerov, zberové vozidlá s rotačným a lineárnym lisovaním na bioodpad), naťahovacích kontajnerov (10 ks) a zberných nádob na BRO s objemom 240 l (3 000 ks). Prínosom projektu je vytvorenie podmienok pre zvýšenie množstva vyseparovaného BRO (o 1 500 t/rok) v meste s viac ako 31 590 obyvateľmi.  Vytvorený systém nakladania s BRKO prispel k zlepšeniu životného prostredia na dotknutom území.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť