Zberný dvor Korňa

Zberný dvor Korňa

Obec Korňa ǀ okres Čadca ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie objemu zberu vybraných zložiek KO, zvýšenie úrovne triedeného zberu pre recyklovateľné druhy KO (papier, lepenka, sklo, plasty, kovy, DSO, BRKO a i.) a zabezpečenie informovanosti všetkých subjektov pôsobiacich v odpadovom hospodárstve. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 372-tisíc eur. Obec v rámci projektu vybudovala zberný dvor a obstarala nevyhnutné strojno-technologické vybavenie na jeho prevádzkovanie. Manipulačná technika na zabezpečenie zberu triedeného odpadu pozostáva z traktora, čelného nakladača, hákového kontajnerového nosiča a váhy. Obstarané boli aj naťahovacie kontajnery na bežný odpad, textílie, tuky a oleje. Realizáciou projektu obec zvýšila kapacitu pre triedenie KO na úroveň 295,56 t/rok a vytvorila podmienky na dosiahnutie tej istej úrovne množstva vytriedeného odpadu na dotknutom území.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť