Zberný dvor obce Medzibrodie nad Oravou

Zberný dvor obce Medzibrodie nad Oravou

obec Medzibrodie nad Oravou ǀ okres Dolný Kubín ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Vo februári 2018 obec ukončila projekt s výškou schválených finančných prostriedkov viac ako 225-tisíc eur. Predmetom projektu bola výstavba objektov zberného dvora a zavedenie efektívneho separovania odpadov obstaraním nevyhnutného technického a technologického vybavenia na jeho prevádzkovanie. Realizáciou projektu obec zvýšila kapacitu pre triedenie KO na úroveň 185,70 t/r. Ďalšími prínosmi projektu sú zníženie objemu zmesového KO, zníženie výskytu čiernych skládok na území obce, zvýšenie podielu vytriedených zložiek KO a zároveň zvýšenie podielu recyklovateľných odpadov v celoslovenskom meradle.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť