Zberný dvor odpadov – Liptovské Revúce

Zberný dvor odpadov – Liptovské Revúce

Obec Liptovské Revúce ǀ okres Ružomberok ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámerom projektu, ktorý bol ukončený v januári 2018, bolo vytvoriť podmienky pre efektívne odpadové hospodárstvo a flexibilný systém separovania odpadov v obci Liptovské Revúce s cieľom  skvalitniť životné prostredie a zlepšiť osvetu a propagáciu v oblasti separovania odpadov. Išlo o investíciu do infraštruktúry odpadového hospodárstva, vďaka ktorej sa zefektívnil existujúci systém separovania (500 t/rok), zvýšilo sa množstvo vyseparovaných zložiek odpadov určených na druhotné spracovanie a znížilo sa množstvo zmesového KO. Hlavnými aktivitami projektu bola výstavba zberného dvora, nákup technologického vybavenia a dopravných prostriedkov s príslušenstvom. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako 526-tisíc eur.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť