Zberný dvor Oravská Jasenica

Zberný dvor Oravská Jasenica

obec Oravská Jasenica ǀ okres Námestovo ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Projekt s výškou schválených finančných prostriedkov takmer 398-tisíc eur ukončila obec vo februári 2018. Predmetom projektu bola výstavba oploteného zberného dvora, nákupu technológie na zber odpadov a zrealizovanie informačných aktivít v oblasti odpadového hospodárstva. Účelom výstavby bolo vybudovanie a prevádzkovanie zberného dvora v obci ako vyhradenej plochy pre príjem, zhromažďovanie a separovanie rôznych druhov odpadu (BRO, DSO, objemný odpad, šatstvo). Kapacita zberného dvora pre triedenie KO sa zvýšila na úroveň 330 t/r. V rámci zefektívnenia zberu, triedenia a zmenšenia objemu KO obec obstarala traktor, čelný nakladač, paletizačné vidly, multi-lopatu, lopatu s výmenným britom, hákový kontajnerový nosič, cestnú váhu do 30 t, naťahovacie kontajnery na DSO a bežný odpad, uzavreté skladové kontajnery, obytný kontajner, chemické WC a drvič na BRO.  

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť