Zberný dvor Strečno

Zberný dvor Strečno

Obec Strečno ǀ okres Žilina ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Obec v septembri 2018 ukončila projekt zameraný na výstavbu zberného dvora, nákup manipulačnej techniky a informačné aktivity. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky takmer 393-tisíc eur. Cieľom projektu bolo zvýšenie kapacity objemu zberu vybraných zložiek komunálneho odpadu na úroveň viac ako 310 t/rok. Súčasťou projektu boli aj informačné aktivity pre obyvateľov obce, ktorých zámerom bolo zlepšenie informovanosti o nevyhnutnosti a možnostiach zberu, opätovného používania a recyklácie odpadov. Prínosom projektu je množstvo vytriedeného KO (310,7 t/rok) a zlepšenie životného prostredia v obci a jej okolí.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť