Zberný dvor v obci Svätý Kríž

Zberný dvor v obci Svätý Kríž

Obec Svätý Kríž ǀ okres Liptovský Mikuláš ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v júli 2018 bolo zefektívnenie systému triedeného zberu KO prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu manipulačnej techniky. Súčasťou projektu bolo aj zabezpečenie informovanosti obyvateľov obce v oblasti odpadového hospodárstva. Obci boli na projekt schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 354-tisíc eur. Prínosom projektu je zníženie množstva zmesového KO, zvýšenie kapacity pre triedenie KO (viac ako 332 t/rok) a zlepšenie kvality životného prostredia elimináciou vzniku čiernych skládok v obci.

 

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť