Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava

Ekocentrum Dolná Orava – združenie obcí ǀ okres Dolný Kubín ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 512 ks záhradných kompostérov s objemom 1 050 l do domácností obyvateľov ôsmych obcí združenia Ekocentrum – Dolná Orava (Istebné, Jasenová, Kraľovany, Leštiny, Oravská Poruba, Párnica, Vyšný Kubín, Žaškov). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 173-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

fotogaléria
Vytlačiť