Zberný dvor na separáciu odpadu - obec Hruštín

Zberný dvor na separáciu odpadu - obec Hruštín

Obec Hruštín ǀ okres Námestovo ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zabezpečenie komplexného systému triedenia KO v rámci katastrálneho územia obce prostredníctvom výstavby a obstarania strojno-technologického vybavenia zberného dvora. Obec takisto zrealizovala  tri aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti obyvateľstva (viac ako 3-tisíc osôb) v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 816-tisíc eur. Prínosom projektu je zvýšenie kapacity pre triedenie KO a zvýšenie množstva vytriedeného KO (viac ako 310 t/rok).

Fotogaléria

Vytlačiť