Multimediálna infokampaň pre deti základných škôl

Multimediálna infokampaň pre deti základných škôl

  • 20.05.2021 15:47

Projekt cielený na deti základných škôl I. stupňa na území Slovenskej republiky prináša nielen konkrétne učebné pomôcky na realizáciu environmentálnej výchovy detí, ktoré budú...

Zberný dvor Martinček

Zberný dvor Martinček

  • 20.05.2021 15:47

Cieľom projektu ukončeného v júli 2020 boli malé stavebné práce súvisiace s výstavbou zberného dvora a umiestnenie zberných kontajnerov na odpad vrátane potrebného technického a...