Vodozádržné opatrenia obce Ďanová

Vodozádržné opatrenia obce Ďanová

Obec Ďanová ǀ okres Martin ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu, ukončeného v roku 2022, bolo komplexné riešenie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Ďanová, a to na verejných priestranstvách pri obecnom úrade, kultúrnom dome, hasičskej zbrojnici a materskej škole. Projekt bol realizovaný vo forme efektívnych vodozádržných opatrení, ktoré budú zabezpečovať zadržiavanie a zhromažďovanie zrážkovej vody s cieľom jej ďalšieho využitia pre zavlažovanie verejnej zelene a zároveň likvidáciu prebytočnej vody prostredníctvom vsakovacích objektov. Predkladané riešenie prinesie obci Ďanová efektívne výsledky zmierňovania negatívnych dopadov zmeny klímy.

 

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť