Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom

 • 16.01.2020 09:53

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Pohronská Polhora

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Pohronská Polhora

 • 31.03.2020 15:29

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Michalová

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Michalová

 • 10.12.2019 10:19

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Podpora domáceho kompostovania v obci Klenovec

Podpora domáceho kompostovania v obci Klenovec

 • 16.01.2020 11:03

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici

Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici

 • 10.12.2019 09:38

Zrealizovaním projektu v júni 2019 bola podporená infraštruktúra na zber BRKO v Banskej Štiavnici. Na projekt boli mestskému podniku schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa

 • 16.01.2020 10:12

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

 • 10.12.2019 14:01

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov s...

Kompostovanie v meste Poltár

Kompostovanie v meste Poltár

 • 31.03.2020 15:48

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Čierny Balog, kanalizácia a ČOV

Čierny Balog, kanalizácia a ČOV

 • 16.01.2020 09:01

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zabezpečenie odvedenia a čistenia odpadových vôd prostredníctvom výstavby splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke viac ako 34 km a výstavbu...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

 • 05.03.2020 15:14

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava

 • 06.03.2020 12:46

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo odstránenie existujúcich riečnych prahov na toku Rimava (r. km 17,675; r. km 22,435; r. km 24,984) v obciach Šimonovce, Jesenské a Pavlovce, ako...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny

 • 12.05.2020 16:36

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa

 • 06.03.2020 14:16

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bol inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na 13 lokalitách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja v celkovej rozlohe...

Kompostovanie združenia obcí Poltár

Kompostovanie združenia obcí Poltár

 • 05.03.2020 14:51

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 580 ks záhradných kompostérov s...

Dudince – zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie hate na toku Štiavnica, r.km 10,968

Dudince – zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie hate na toku Štiavnica, r.km 10,968

 • 06.03.2020 12:52

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo odstránenie existujúceho prahu na toku Štiavnica (r. km 10,968) v obci Dudince a vybudovanie celokorytového bezprepážkového sklzu s priečnymi...

Kompostéry pre domácnosti v Obci Kokava nad Rimavicou

Kompostéry pre domácnosti v Obci Kokava nad Rimavicou

 • 22.10.2019 11:04

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Adela

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Adela

 • 14.08.2019 13:58

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO pre Mikroregión Východný Hont

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO pre Mikroregión Východný Hont

 • 05.03.2020 15:47

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 470 ks záhradných kompostérov s...

Zhodnocovanie bio odpadu v meste Veľký Krtíš

Zhodnocovanie bio odpadu v meste Veľký Krtíš

 • 22.10.2019 14:30

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v obci Biskupice

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v obci Biskupice

 • 07.08.2019 14:19

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...