Preventívne protipovodňové opatrenia na vodnom toku Kňazov jarok

Preventívne protipovodňové opatrenia na vodnom toku Kňazov jarok

Preventívne protipovodňové opatrenia na vodnom toku Kňazov jarok

Mesto Krupina ǀ okres Krupina ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

  

 

 

 

 

Cieľom projektu, ukončeného v januári 2022 bolo výstavbou poldrov nad intravilánom obce Krupina a úpravami koryta potoka Kňazov jarok v intraviláne zabezpečiť ochranu územia pred veľkými vodami na úrovni storočnej vody. Predpoklad bol, že uvedenými protipovodňovými preventívnymi opatreniami dôjde k zabráneniu škôd v celkovej výške 814 537,80 EUR a k ochrane ohrozených obyvateľov v počte 7. Išlo o projekt prírodného charakteru, využívajúci zelenú infraštruktúru. Protipovodňové opatrenia prispeli k zníženiu pravdepodobnosti záplav územia povodňami a k zníženiu potenciálnych nepriaznivých následkov na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť v rámci tejto geografickej oblasti.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť