Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Valaliky

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Valaliky

  • 19.05.2021 14:50

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2017 bol nákup zberovej manipulačnej techniky a veľkoobjemových kontajnerov na vybrané zložky odpadu (BRO, DSO a veľkoobjemový odpad). Na projekt boli...