Zberný dvor v obci Hrabušice

Zberný dvor v obci Hrabušice

  • 19.05.2021 15:08

Predmetom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo vybudovanie zberného dvora a nákup strojno-technologického vybavenia (traktor, traktorový príves, čelný nakladač k traktoru, drvič odpadu,...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí Rovina

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí Rovina

  • 19.05.2021 14:56

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 431 ks záhradných kompostérov s...

Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie

Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie

  • 19.05.2021 14:55

Predmetom projektu ukončeného v decembri 2018 bola modernizácia jestvujúceho systému odprášenia na technologických zariadeniach mimopecnej prípravy (spracovania) ocele (ďalej ako MPO) za...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne obcí ROŇAVA

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne obcí ROŇAVA

  • 19.05.2021 14:54

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 039 ks záhradných kompostérov s...

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany

  • 19.05.2021 15:07

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zabezpečenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) prostredníctvom výstavby kompostárne s kapacitou do 100 t/rok...

Nákup kompostérov v obci Markušovce

Nákup kompostérov v obci Markušovce

  • 19.05.2021 15:07

V rámci projektu obec investovala schválené finančné prostriedky zo zdrojov EÚ (viac ako 84-tisíc eur) do zefektívnenia infraštruktúry odpadového hospodárstva. Zakúpením kompostérov...

Predchádzanie vzniku BRKO v meste Gelnica

Predchádzanie vzniku BRKO v meste Gelnica

  • 19.05.2021 14:59

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Odprášenie MPO v OC1

Odprášenie MPO v OC1

  • 19.05.2021 15:06

Projekt, ukončený v júni 2018, je súčasťou dlhodobej stratégie znižovania negatívnych environmentálnych dopadov produkcie a udržateľného ekonomického rastu spoločnosti U. S. Steel...