Podpora triedeného zberu KO v obci Kokšov-Bakša

Podpora triedeného zberu KO v obci Kokšov-Bakša

  • 30.06.2021 12:52

Cieľom projektu ukončeného v marci 2020 bolo zvýšenie kapacity pre triedenie zberu KO (o 85 t/rok) vznikajúcich na katastrálnom území obce Kokšov-Bakša prostredníctvom nákupu...