Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín

Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín

  • 15.02.2019 11:27

V apríli 2018 obec ukončila projekt výstavby zberného dvora a nákupu technologického vybavenia. Na projekt boli obci schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 205-tisíc eur.

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica

  • 10.04.2019 12:38

Obec s viac ako 3-tisíc obyvateľmi sa nachádza v atlase rómskych komunít ̶ 49,8 % obyvateľstva obce tvoria Rómovia. Obec realizovala z predchádzajúceho operačného programu (OP ŽP) ...

Rekonštrukcia a modernizácia ČOV v obci Hranovnica

Rekonštrukcia a modernizácia ČOV v obci Hranovnica

  • 13.12.2018 10:15

V oblasti vôd bol v decembri 2017 úspešne zrealizovaný projekt Rekonštrukcia a modernizácia ČOV v obci Hranovnica v okrese Poprad, ktorý bol schválený v rámci prvej výzvy na predkladanie...

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

  • 15.02.2019 14:07

V apríli 2017 mesto úspešne ukončilo projekt výstavby malej kompostárne a nákupu strojno-technologického vybavenia.