Rekonštrukcia a modernizácia ČOV v obci Hranovnica

Rekonštrukcia a modernizácia ČOV v obci Hranovnica

  • 26.05.2021 13:56

V oblasti vôd bol v decembri 2017 úspešne zrealizovaný projekt Rekonštrukcia a modernizácia ČOV v obci Hranovnica v okrese Poprad, ktorý bol schválený v rámci prvej výzvy na predkladanie...

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

  • 26.05.2021 13:55

V apríli 2017 mesto úspešne ukončilo projekt výstavby malej kompostárne a nákupu strojno-technologického vybavenia.