Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov – 2. etapa

Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov – 2. etapa

  • 19.01.2022 14:45

Cieľom projektu ukončeného v marci 2021 bolo zefektívnenie odpadového hospodárstva prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia (vozidlo so strojným vybavením: nosič...