Dodatok č. 3 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

Dodatok č. 3 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

  • 04.03.2021 13:24

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej ako „SO OP KŽP“) vyhlasuje...

Dodatok č. 2 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

Dodatok č. 2 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

  • 25.10.2019 14:39

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej ako „SO OP KŽP“) vyhlasuje...

Dodatok č. 1 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

Dodatok č. 1 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

  • 22.05.2019 10:35

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej ako „SO OP KŽP“) vyhlasuje...

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

  • 22.05.2019 13:00

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej ako „SO OP KŽP“) vyhlasuje Výzvu...