Kontakt SAŽP

Kontaktné údaje:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Tel. č.: +421 - 48 - 437 41 11
Fax: +421 - 48 - 423 04 09

E-mail: sazp@sazp.sk

El. schránka na slovensko.sk: E0005698870

Vyhľadávanie zamestnancov
QR kód:

Mapa dojazdu: