Kontakt SAŽP

Kontaktné údaje:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Tel. č.: 0850 221 715, +421 2 2211 7715 (zo zahraničia)

E-mail: sazp@sazp.sk

El. schránka na slovensko.sk: E0005698870

Vyhľadávanie zamestnancov
IČO: 00626031
DIČ / IČ DPH:
2021125821 / SK2021125821
Úradné hodiny:

Pondelok - Piatok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:30

QR kód:

Mapa dojazdu:

Kontaktný formulár: