Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 266
Alena Adamkovičová Ing.
vedúca odboru environmentálneho manažérstva a BD 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD 
alena.adamkovicova@sazp.sk
02 32131612, 0917 232344
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Marek Andel RNDr.
vedúci odboru 
Odbor prevádzky IT 
marek.andel@sazp.sk
048 4374234, 0907 722337
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Milan Antalík
špecialista IT 
Odbor prevádzky IT 
milan.antalik@sazp.sk
048 4374134, 0905 642291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Miriama Antalová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
miriama.antalova@sazp.sk
0906 314005
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Dušan Antošík
správca budov, vodič 
Odbor prevádzky a správy majetku 
dusan.antosik@sazp.sk
048 4374191, 0908 966951
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Marek Atalovič JUDr.
právnik 
Odbor legislatívno právny 
marek.atalovic@sazp.sk
0906 314170
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marek Bača Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
marek.baca@sazp.sk
0906 314137, 0908 775115
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Darina Baďurová Mgr.
špecialista na environ. označovanie produktov 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Oddelenie environmentálneho manažérstva 
darina.badurova@sazp.sk
02 32131625, 0907 850136
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Ľuboš Balážovič Mgr. PhD.
systémový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
lubos.balazovic@sazp.sk
048 4374139, 0907 824254
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Petra Baričová PhDr.
vedúca odboru VO 
Odbor verejného obstarávania 
petra.baricova@sazp.sk
048 4374201, 0907 144442
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Sylvia Baslarová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 3 
sylvia.baslarova@sazp.sk
048 4374238
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Juraj Bebej doc. RNDr., CSc.
riaditeľ sekcie environmentalistiky, tajomník ZVF 
juraj.bebej@sazp.sk
048 4374198, 0915 749660
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Sandra Belková Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
sandra.belkova@sazp.sk
0906 314167
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Bencová Mgr. PhD.
Kontrolór HA1 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
michaela.bencova@sazp.sk
02 32131625
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Eva Bendíková RNDr.
špecialista na env. výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu 
eva.bendikova@sazp.sk
048 4374185, 0905 668508
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Bišturová Ing.
Finančný manažér 
Odbor ekonomiky 
jana.bisturova@sazp.sk
048 4374187
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Dobromila Bobková Mgr.
špecialista na vzdelávanie v oblasti ŽP 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
dobromila.bobkova@sazp.sk
048 4374167
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Ladislav Boháčik
referent pre správu a evidenciu majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
ladislav.bohacik@sazp.sk
048 4374168, 0915 595211
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Iveta Bohálová Mgr.
špecialista pre ekologické siete 
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
iveta.bohalova@sazp.sk
048 4374174, 0915 595 044
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Anna Bohers RNDr., PhD.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
anna.bohers@sazp.sk
048 4374 243, 0907 831733
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Atila Bohus Mgr.
špecialista IT 
Odbor prevádzky IT 
atila.bohus@sazp.sk
0906 314016, 0907 931497
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia environmentálnej informatiky  
Daniel Bolech Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
daniel.bolech@sazp.sk
0906 314171
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Veronika Borovjaková Ing.
Špecialista PZPH 
Odbor environmentálnych služieb 
veronika.borovjakova@sazp.sk
048 4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Bosáková
vedúca sekretariátu 
Sekretariát R-SFEÚ 
katarina.bosakova@sazp.sk
0906 314111, 0907 739888
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Botková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
andrea.botkova@sazp.sk
0906 314160
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Elena Bradiaková Ing. arch.
špecialista EZ 
Odbor environmentálnych služieb 
elena.bradiakova@sazp.sk
048 4374 164
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Timotej Brenkus RNDr.
vedúci odboru starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
timotej.brenkus@sazp.sk
048 4374162, 0918 500032
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Ivana Brezovská Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
ivana.brezovska@sazp.sk
0906 314123
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zdenka Brzá Ing. arch.
špecialista na urbanizované prostredie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
zdena.brza@sazp.sk
041 5070915, 0915 595180
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Soňa Buknová Ing.
špecialista na verejne obstarávanie a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
sona.buknova@sazp.sk
048 4374182, 0907 850138
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Anna Bukvajová
referent evidencie majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
anna.bukvajova@sazp.sk
048 4374186
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Kristína Bytčánková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
kristina.bytcankova@sazp.sk
0906 314025
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michal Candrák Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
michal.candrak@sazp.sk
0906 314029
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Alexandra Cíchová PhDr., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
alexandra.cichova@sazp.sk
0906 314017
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ján Cimerman Ing.
vedúci odboru 
Odbor informačných systémov 
jan.cimerman@sazp.sk
048 4374145, 0915 595206
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Silvia Čiaková Ing.
špecialista na projekty a manažment krajiny 
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
silvia.ciakova@sazp.sk
048 4374176, 0907 931 484
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Patrícia Čunderliková Ing.
Vedúci oddelenia riadenia projektov 3 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 3 
patricia.cunderlikova@sazp.sk
048 4374129, 090 5944481
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Matej Ďanovský Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
matej.danovsky@sazp.sk
0906 314006, 0915 595182
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Daubner Mgr., PhD.
špecialista na starostlivosť o krajinu 
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
michaela.daubner@sazp.sk
048 4374254
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Bibiána Demeterová JUDr.
právnik 
Odbor legislatívno - právny 
bibiana.demeterova@sazp.sk
0906 314152
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zdenka Dobrotová
asistent generálneho riaditeľa 
zdenka.dobrotova@sazp.sk
048 4374120, 0918 898050
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Kancelária generálneho riaditeľa  
Radovan Dobrovič Ing., PhD.
poverený zastupovaním vedúceho odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
radovan.dobrovic@sazp.sk
0906 314001, 0905 944378
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Svetlana Dobrovičová Ing
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
svetlana.dobrovicova@sazp.sk
0906 314134, 0905 887286
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Július Dömös Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
julius.domos@sazp.sk
0906 314192, 0905 887054
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Soňa Dömötörová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
sona.domotorova@sazp.sk
0906 314151
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Dujničová
asistentka riaditeľky 
Sekretariát R-SFEÚ 
michaela.dujnicova@sazp.sk
0906 314012
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivan Dulgerov
programátor, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
ivan.dulgerov@sazp.sk
048 4374141
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Zuzana Dzurošková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
zuzana.dzuroskova@sazp.sk
0906 314135
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Fábiková Ing.
finančný manažér 
Odbor ekonomiky 
zuzana.fabikova@sazp.sk
048 4374138
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Tomáš Fekete Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
tomas.fekete@sazp.sk
0906 314161
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ