Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 290
Alena Adamkovičová Ing.
vedúca odboru environmentálneho manažérstva 
Odbor environmentálneho manažérstva 
alena.adamkovicova@sazp.sk
0917 232344
Martinská 49, Bratislava 2, 821 05
Sekcia environmentalistiky  
Marek Andel RNDr.
vedúci odboru 
Odbor prevádzky IT 
marek.andel@sazp.sk
048 4374234, 0907 722337
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Milan Antalík
špecialista IT 
Odbor prevádzky IT 
milan.antalik@sazp.sk
048 4374134, 0905 642291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Miriama Antalová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
miriama.antalova@sazp.sk
0906 314005
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Dušan Antošík
správca budov, vodič 
Odbor prevádzky a správy majetku 
dusan.antosik@sazp.sk
048 4374191, 0908 966951
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Marek Bača Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
marek.baca@sazp.sk
0906 314137, 0908 775115
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Darina Baďurová Mgr.
špecialista na environmentálne hodnotenie produktov 
Odbor environmentálneho manažérstva 
darina.badurova@sazp.sk
0907 850136
Martinská 49, Bratislava 2, 821 05
Sekcia environmentalistiky  
Danka Balalová Ing.
riaditeľka - plán obnovy stred 
danka.balalova@sazp.sk
Martinská 49, Bratislava, 821 05
Sekcia plánu obnovy  
Ľuboš Balážovič Mgr. PhD.
systémový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
lubos.balazovic@sazp.sk
048 4374139, 0907 824254
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Lenka Balnová Ing.
asistentka riaditeľa sekcie plánu obnovy 
lenka.balnova@sazp.sk
0918 835876
Martinská 49, Bratislava, 821 05
Sekcia plánu obnovy  
Petra Baričová PhDr.
vedúca odboru verejného obstarávania 
Odbor verejného obstarávania 
petra.baricova@sazp.sk
048 4374201, 0907 144442
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Sylvia Baslarová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov 2 
sylvia.baslarova@sazp.sk
048 4374238
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Juraj Bebej doc. RNDr., CSc.
špecialista pre medzinárodnú spoluprácu 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
juraj.bebej@sazp.sk
048 4374198, 0915 749660
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Sandra Belková Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
sandra.belkova@sazp.sk
0906 314167
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Bencová Mgr. PhD.
projektový asistent NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
michaela.bencova@sazp.sk
0918 898050
Martinská 49, Bratislava, 821 05
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Martin Bihál
referent pre autodopravu a správu majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
martin.bihal@sazp.sk
0910 403609
Martinská 49, Bratislava 2, 821 05
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Jana Bišturová Ing.
finančný manažér 
Odbor ekonomiky 
jana.bisturova@sazp.sk
048 4374187
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Róbert Blaško Mgr., PhD.
špecialista na opatrenia v oblasti zmeny klímy 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
robert.blasko@sazp.sk
048 4374231
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Elena Bodíková Ing., PhD.
špecialista na odpadové hospodárstvo 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
elena.bodikova@sazp.sk
Martinská 49, Bratislava 2, 821 05
Sekcia environmentalistiky  
Ladislav Boháčik
referent pre správu a evidenciu majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
ladislav.bohacik@sazp.sk
048 4374168, 0915 595211
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Iveta Bohálová Mgr.
špecialista starostlivosti o krajinu 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
iveta.bohalova@sazp.sk
048 4374174, 0915 595 044
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Atila Bohus Mgr.
špecialista IT 
Odbor prevádzky IT 
atila.bohus@sazp.sk
0906 314016, 0907 931497
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia environmentálnej informatiky  
Daniel Bolech Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
daniel.bolech@sazp.sk
0906 314171
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Veronika Borovjaková Ing.
Špecialista PZPH 
Odbor environmentálnych služieb 
veronika.borovjakova@sazp.sk
048 4374205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Bosáková
asistentka riaditeľa sekcie fondov EÚ 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
katarina.bosakova@sazp.sk
0906 314111, 0907 739888
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Botková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
andrea.botkova@sazp.sk
0906 314160
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jana Bozáňová Mgr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
jana.bozanova@sazp.sk
048 4374174
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Elena Bradiaková Ing. arch.
špecialista EZ 
Odbor environmentálnych služieb 
elena.bradiakova@sazp.sk
048 4374 164
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Timotej Brenkus RNDr.
riaditeľ sekcie environmentalistiky 
timotej.brenkus@sazp.sk
048 4374162, 0918 500032
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Ivana Brezovská Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
ivana.brezovska@sazp.sk
0906 314123
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Soňa Buknová Ing.
špecialista na verejne obstarávanie a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
sona.buknova@sazp.sk
048 4374182, 0907 850138
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Anna Bukvajová
referent evidencie majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
anna.bukvajova@sazp.sk
048 4374186
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Kristína Bytčánková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
kristina.bytcankova@sazp.sk
0906 314025
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michal Candrák Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
michal.candrak@sazp.sk
0906 314029
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Alexandra Cíchová PhDr., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
alexandra.cichova@sazp.sk
0906 314017
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Patrícia Čunderliková Ing.
Vedúca odboru riadenia projektov 2 
Odbor riadenia projektov 2 
patricia.cunderlikova@sazp.sk
048 4374129, 0905 944481
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Matej Ďanovský Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
matej.danovsky@sazp.sk
0906 314006, 0915 595182
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Daubner Mgr., PhD.
špecialista na projekty a environmentálne programy 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
michaela.daubner@sazp.sk
048 4374254, 0907 931484
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Bibiána Demeterová JUDr.
právnik 
Odbor legislatívno - právny 
bibiana.demeterova@sazp.sk
0906 314152
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marcela Dobiová
chyžná, pomocná sila v kuchyni 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
marcela.dobiova@sazp.sk
035 7896055
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Radovan Dobrovič Ing., PhD.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
radovan.dobrovic@sazp.sk
0906 314001, 0905 944378
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Svetlana Dobrovičová Ing., PhD.
Vedúci oddelenia 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
svetlana.dobrovicova@sazp.sk
0906 314134, 0905 887286
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Július Dömös Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
julius.domos@sazp.sk
0906 314192, 0905 887054
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Soňa Dömötörová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
sona.domotorova@sazp.sk
0906 314151
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Dudková Ing.
špecialista na environmentálne označovanie produktov 
Odbor environmentálneho manažérstva 
andrea.dudkova@sazp.sk
0917 390679
Martinská 49, Bratislava 2, 821 05
Sekcia environmentalistiky  
Ivan Dulgerov
programátor, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
ivan.dulgerov@sazp.sk
048 4374141
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Zuzana Ďuriančíková Ing.
koordinátor HA5 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
zuzana.duriancikova@sazp.sk
048 4374245
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Zuzana Dzurošková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
zuzana.dzuroskova@sazp.sk
0906 314135
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Erik Džurina Mgr.
právnik 
Odbor legislatívno-právny 
erik.dzurina@sazp.sk
0906 314170
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Fábiková Ing.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
zuzana.fabikova@sazp.sk
048 4374138
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky