Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 428
Jaroslav Adamkovič Ing., PhD.
riaditeľ odboru koordinácie regionálnych pracovísk 
Odbor koordinácie regionálnych pracovísk 
jaroslav.adamkovic@sazp.sk
0907 188287
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Karina Ahlersová Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Prešov 
Malá regionálna kancelária Prešov 
karina.ahlersova@sazp.sk
Levočská 6115/3, Prešov, 080 01
Sekcia plánu obnovy  
Marek Andel RNDr.
vedúci odboru 
Odbor prevádzky IT 
marek.andel@sazp.sk
048 4374234, 0907 722337
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Daniela Andrejčinová Mgr.
špecialista na projekty a environmentálne programy 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
daniela.andrejcinova@sazp.sk
048 4374162
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Veronika Andrisová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
veronika.andrisova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Michal Antal Ing., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
michal.antal@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Milan Antalík
IT technik 
Odbor prevádzky IT 
milan.antalik@sazp.sk
048 4374134, 0905 642291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Miriama Antalová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
miriama.antalova@sazp.sk
0906 314005
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Auxtová Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
michaela.auxtova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Babjaková Ing.
špecialista verejného obstarávania 
Odbor verejného obstarávania 
jana.babjakova@sazp.sk
048 4374182
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Marek Bača Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
marek.baca@sazp.sk
0906 314137, 0908 775115
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jana Bačkorová RNDr., PhD.
Vedúca odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.backorova@sazp.sk
048 4374197, 0905 642 295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Darina Baďurová Mgr.
špecialista na environmentálne hodnotenie produktov 
Odbor environmentálneho manažérstva 
darina.badurova@sazp.sk
0907 850136
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Štefánia Bajuszová Mgr.
odborný pracovník centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
stefania.bajuszova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Ľuboš Balážovič Mgr. PhD.
systémový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
lubos.balazovic@sazp.sk
048 4374139, 0907 824254
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Terézia Balcarová Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
terezia.balcarova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Milada Balková Ing., PhD.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
milada.balkova@sazp.sk
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Lucia Balogová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
lucia.balogova@sazp.sk
0917 73 07 47
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Jozef Bánovský
koordinátor HA1 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
jozef.banovsky@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Petra Baričová PhDr.
vedúca odboru verejného obstarávania 
Odbor verejného obstarávania 
petra.baricova@sazp.sk
048 4374201
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Martina Barnová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
martina.barnova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Juraj Bebej doc. RNDr., CSc.
odborný garant, poverený zastupovaním riaditeľa SE 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
juraj.bebej@sazp.sk
048 4374 198
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Beáta Bednárová Mgr.
špecialista EZ 
Odbor environmentálnych služieb 
beata.bednarova@sazp.sk
048 4374250
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Natália Bekeová Mgr.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
natalia.bekeova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Daniela Belicová Mgr.
IT vývojár/Web editor 
Odbor informačných systémov 
daniela.belicova@sazp.sk
048 4374206
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Sandra Belková Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
sandra.belkova@sazp.sk
0906 314167
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Bencová Mgr. PhD.
projektový manažér NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
michaela.bencova@sazp.sk
0918 898050
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Nikola Benková Mgr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
nikola.benkova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Silvia Berceliová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
silvia.berceliova@sazp.sk
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Stanislava Bérešová Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Prešov 
Malá regionálna kancelária Prešov 
stanislava.beresova@sazp.sk
Levočská 6115/3, Prešov, 080 01
Sekcia plánu obnovy  
Emília Bezeková Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Prešov 
Malá regionálna kancelária Prešov 
emilia.bezekova@sazp.sk
Levočská 6115/3, Prešov, 080 01
Sekcia plánu obnovy  
Katarína Bilčíková Mgr.
asistent riaditeľa sekcie plánu obnovy 
katarina.bilcikova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Jana Bišturová Ing.
finančný manažér 
Odbor ekonomiky 
jana.bisturova@sazp.sk
048 4374187
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Róbert Blaško Mgr., PhD.
špecialista na opatrenia v oblasti zmeny klímy 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
robert.blasko@sazp.sk
048 4374231
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Júlia Bodorová Ing.
vedúca Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
julia.bodorova@sazp.sk
0907 18 01 36
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Peter Bognár Ing.
riaditeľ odboru komunikácie 
Odbor komunikácie 
peter.bognar@sazp.sk
0918 967 689
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Ladislav Boháčik
referent pre správu a evidenciu majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
ladislav.bohacik@sazp.sk
048 4374186, 0915 595211
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Andrea Boháčiková Mgr.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
andrea.bohacikova@sazp.sk
0917 73 27 24
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Iveta Bohálová Mgr.
špecialista pre krajinné plánovanie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
iveta.bohalova@sazp.sk
048 4374174, 0915 595 044
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Atila Bohus Mgr.
manažér technickej pomoci a ľudských zdrojov 
Oddelenie technickej pomoci a ľudských zdrojov 
atila.bohus@sazp.sk
0906 314016, 0907 931497
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Daniel Bolech Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
daniel.bolech@sazp.sk
0906 314171
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Veronika Borovjaková Ing.
Špecialista PZPH 
Odbor environmentálnych služieb 
veronika.borovjakova@sazp.sk
048 4374205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Bosáková
asistentka riaditeľa sekcie fondov EÚ 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
katarina.bosakova@sazp.sk
0906 314 111
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Bozalková PhDr.
manažér pre administráciu a archiváciu projektov 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
andrea.bozalkova@sazp.sk
0906 314020
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Elena Bradiaková Ing. arch.
špecialista EZ 
Odbor environmentálnych služieb 
elena.bradiakova@sazp.sk
048 4374 164
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Timotej Brenkus RNDr.
 
timotej.brenkus@sazp.sk
048 4374180, 0918 500032
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Ivana Brezovská Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
ivana.brezovska@sazp.sk
0906 314123
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Branislav Brinza Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
branislav.brizna@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Peter Buček Ing., Mgr.
IT podpora 1 
Odbor IT služieb 
peter.bucek@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Anna Bukvajová
referent evidencie majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
anna.bukvajova@sazp.sk
048 4374186
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky