Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 428
Ján Búlik Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
jan.bulik@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Iveta Buliková Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trenčín 
Malá regionálna kancelária Trenčín 
iveta.bulikova@sazp.sk
0917 73 21 12
Legionárska 7158/5, Trenčín, 911 01
Sekcia plánu obnovy  
Diana Burgerová Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Liptovský Mikuláš 
Malá regionálna kancelária Liptovský Mikuláš 
diana.burgerova@sazp.sk
Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, Liptovský Mikuláš, 031 01
Sekcia plánu obnovy  
Veronika Bystrá Sehnalová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
veronika.bystra@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Kristína Bytčánková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
kristina.bytcankova@sazp.sk
0906 314025
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lucia Cabanová Mgr.
personalista 
Odbor personalistiky 
lucia.cabanova@sazp.sk
048 4374140
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Zuzana Caliskan Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
zuzana.caliskan@sazp.sk
0906 314112
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Alexandra Cíchová PhDr., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
alexandra.cichova@sazp.sk
0906 314017
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ján Cimerman Ing.
databázový špecialista 
Odbor informačných systémov 
jan.cimerman@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Denisa Cimlová Mgr.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
denisa.cimlova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Henrieta Čemanová PhDr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Lučenec 
Malá regionálna kancelária Lučenec 
henrieta.cemanova@sazp.sk
Vajanského 4, Lučenec, 984 01
Sekcia plánu obnovy  
Silvia Čiaková Ing.
vedúca odboru starostlivosti o krajinu, sídla a regióny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny 
silvia.ciakova@sazp.sk
048 4374254
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Jana Čitbajová Ing., PhD.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
jana.citbajova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Patrícia Čunderliková Ing.
Vedúca odboru riadenia projektov 2 
Odbor riadenia projektov 2 
patricia.cunderlikova@sazp.sk
048 4374129, 0905 944481
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Andrej Čvartinský Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
andrej.cvartinsky@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Jana Dadová doc., RNDr., PhD.
špecialista - kvalita ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
jana.dadova@sazp.sk
048 4374241
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Matej Ďanovský Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
matej.danovsky@sazp.sk
0906 314006, 0915 595182
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Daubner Mgr., PhD.
kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predložených žiadostí 
Odbor riadenia projektov 2 
michaela.daubner@sazp.sk
048 4374 263, 0907 931 484
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Mária Dedečková Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
maria.dedeckova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Bibiána Demeterová JUDr.
právnik 
Odbor legislatívno - právny 
bibiana.demeterova@sazp.sk
0906 314152
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lucia Demovičová Mgr.
špecialista na udržateľnú spotrebu a výrobu 
Odbor environmentálneho manažérstva 
lucia.demovicova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Monika Deneva Ing.
riaditeľ odboru financií a podporných činností 
Odbor financií a podporných činností 
monika.deneva@sazp.sk
0907 185447
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Zuzana Dobrotková Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
zuzana.dobrotkova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Radovan Dobrovič Ing., PhD.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
radovan.dobrovic@sazp.sk
0906 314001, 0905 944378
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Svetlana Dobrovičová Ing., PhD.
Vedúca odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
svetlana.dobrovicova@sazp.sk
0906 314134, 0905 887286
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivan Doletina Ing.
projektový manažér RÚSES II 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
ivan.doletina@sazp.sk
048 4374247
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Soňa Dömötörová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
sona.domotorova@sazp.sk
0906 314151
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Igor Donoval Ing.
vedúci Malej regionálnej kancelárie Trnava 
Malá regionálna kancelária Trnava 
igor.donoval@sazp.sk
0907 200635
Zavarská 11/G, Trnava, 917 01
Sekcia plánu obnovy  
Alexander Drexler Ing.
špecialista na verejné obstarávanie a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
alexander.drexler@sazp.sk
048 4374182
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Dominika Droppová Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Liptovský Mikuláš 
Malá regionálna kancelária Liptovský Mikuláš 
dominika.droppova@sazp.sk
Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, Liptovský Mikuláš, 031 01
Sekcia plánu obnovy  
Róbert Dučay Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
robert.ducay@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Martin Ďuďák Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trenčín 
Malá regionálna kancelária Trenčín 
martin.dudak@sazp.sk
Legionárska 7158/5, Trenčín, 911 01
Sekcia plánu obnovy  
Ivan Dulgerov
programátor, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
ivan.dulgerov@sazp.sk
048 4374141
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Zuzana Ďuriančíková Ing.
špecialista EŠ 
Odbor environmentálnych služieb 
zuzana.duriancikova@sazp.sk
048 4374245, 0907 850134
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Dziváková Ing.
poverená zastupovaním riaditeľa odboru, metodik 1 
Odbor metodiky 
katarina.dzivakova@sazp.sk
0907 189557
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Zuzana Dzurošková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
zuzana.dzuroskova@sazp.sk
0906 314135
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Renáta Džoganíková Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
renata.dzoganikova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Erik Džurina Mgr., LL.M.
právnik 
Odbor legislatívno-právny 
erik.dzurina@sazp.sk
0906 314033
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Fábiková Ing.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
zuzana.fabikova@sazp.sk
048 4374138
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Tomáš Fekete Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
tomas.fekete@sazp.sk
0906 314161
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Imrich Fekete Mgr.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
imrich.fekete@sazp.sk
048 4374 243, 0907 823190
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Filip Fiala Mgr.
právnik - metodik 1 
Odbor metodiky 
filip.fiala@sazp.sk
0907 199229
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Zuzana Fortiaková
všeobecný účtovník 
Odbor ekonomiky 
zuzana.fortiakova@sazp.sk
048 4374121
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Viera Franeková
mzdový účtovník 
Odbor personalistiky 
viera.franekova@sazp.sk
048 4374115
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Silvia Fraňová Ing., PhD.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
silvia.franova@sazp.sk
0918 878085
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Eva Gabaľová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
eva.gabalova@sazp.sk
0906 314150
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Norbert Galaba JUDr.
právnik 
Odbor právnych služieb 
norbert.galaba@sazp.sk
048 4374290, 0915 595180
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Veronika Gállová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
veronika.gallova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o sídla a regióny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Rudolf Gašparovič Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
rudolf.gasparovic@sazp.sk
0906 314147
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ