Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 266
Imrich Fekete Mgr.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
imrich.fekete@sazp.sk
048 4374 243, 0907 823190
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Zuzana Fortiaková
všeobecný účtovník 
Odbor ekonomiky 
zuzana.fortiakova@sazp.sk
048 4374121
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Viera Franeková
mzdový účtovník 
Odbor personalistiky 
viera.franekova@sazp.sk
048 4374115
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor personalistiky  
Silvia Fraňová Ing., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
silvia.franova@sazp.sk
048 4374257, 0918 878085
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia env. strategického plánovania a ekol. sietí 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Rudolf Gašparovič Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
rudolf.gasparovic@sazp.sk
0906 314147
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marián Gebrlín Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
marian.gebrlin@sazp.sk
02 32131618, 0915 595 199
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Pavel Gender Mgr.
správca budov a majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
pavel.gender@sazp.sk
048 4374181, 0905 314428
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Gabriela Gergelová Ing., Mgr.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
gabriela.gergelova@sazp.sk
0906 314013
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslava Gogová Mgr.
vedúca odboru 
Odbor podpory riadenia a publicity 
miroslava.gogova@sazp.sk
0906 314008
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Alžbeta Gregušková
projektový manažér NP 6 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
alzbeta.greguskova@sazp.sk
0906 314004
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Ján Gréner Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
jan.grener@sazp.sk
0906 314112, 048 4374290
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Renáta Grófová Ing.
špecialista – voda a vodné hospodárstvo 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
renata.grofova@sazp.sk
048 4374151, 0915 595202
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Lenka Gubová Mgr.
kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predlož. žiadostí 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
lenka.gubova@sazp.sk
048 4374263, 0915 595 045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Tatiana Guštafíková Ing.
špecialista na dobrovoľné environmentálne schémy 
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru, Oddelenie environ. manažérstva 
tatiana.gustafikova@sazp.sk
048 4374288, 0907 858615
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Andrea Györiová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 3 
andrea.gyoriova@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Jozef Halaška Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
jozef.halaska@sazp.sk
0906 314175, 0915 885791
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martina Halová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
martina.halova@sazp.sk
0906 314180
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
SFEÚ  
Tatiana Hamranová
event manažér 
Odbor komunikácie a osvety 
tatiana.hamranova@sazp.sk
048 4374284, 0915 576288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Hanúsek Ing.
zástupca GR pre rozvoj a spoluprácu 
peter.hanusek@sazp.sk
02 32131611, 0908 911 343
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Jaroslav Haviar
správca budov, vodič 
Odbor prevádzky a správy majetku 
jarko.haviar@sazp.sk
048 4374191, 0905 214970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Karina Hederová Ing.
špecialista na registráciu EMAS 
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru, Oddelenie environ. manažérstva 
karina.hederova@sazp.sk
02 321 31619, 0907 850099
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Kristína Hegyiová
chyžná, pomocná sila v kuchyni 
Odbor prevádzky a správy majetku 
kristina.hegyiova@sazp.sk
035 7896055
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Jaromír Helma Ing., PhD.
špecialista EZ 
Odbor environmentálnych služieb 
jaromir.helma@sazp.sk
048 4374165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Dorota Hericová Ing.
špecialista - ovzdušie 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
dorota.hericova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Terézia Herková Mgr.
vedúci odboru 
Odbor personalistiky 
terezia.herkova@sazp.sk
048 4374118, 0908 967970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor personalistiky  
Andrea Hiklová Mgr.
kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
andrea.hiklova@sazp.sk
048 4374254
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Milan Hodas Ing.
špecialista na krajinné plánovanie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
milan.hodas@sazp.sk
041 5070921, 0905 887001
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Tatiana Horňanová Ing.
špecialista EŠ 
Odbor environmentálnych služieb 
tatiana.hornanova@sazp.sk
046 5425093, 0907 850134
Dlhá 3, Prievidza, 971 01
Sekcia environmentalistiky  
Jozef Hort Bc.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
jozef.hort@sazp.sk
048/4374154
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Petra Horváthová Mgr.
administrátor on-line aplikácií 
Odbor informačných systémov 
petra.horvathova@sazp.sk
048 4374119
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Petronela Horváthová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
petronela.horvathova@sazp.sk
0906 314021
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Annamária Horváthová
brigádnička - na sekretariáte 
Sekretariát R-SFEÚ 
annamaria.horvathova@sazp.sk
0906 314020
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Hrašková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
zuzana.hraskova@sazp.sk
0906 314116
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Hrašková
manažér na administráciu a archiváciu projektov 
Sekretariát R-SFEÚ 
maria.hraskova@sazp.sk
0906 314155, 0908 765700
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Hrašková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
zuzana.hraskova2@sazp.sk
0906 314146
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Adela Hritzová Mgr.
manažér technickej pomoci a RĽZ 
Odbor podpory riadenia a publicity, Oddelenie technickej pomoci a RĽZ 
adela.hritzova@sazp.sk
0906 314055
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Beata Hrnčiarová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
beata.hrnciarova@sazp.sk
048 4374256
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Silvána Hrušovska PaedDr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
silvana.hrusovska@sazp.sk
0906 314119
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marek Hubáček Ing.
vývojár internetových aplikácií 
Odbor informačných systémov 
marek.hubacek@sazp.sk
048 4374 154
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Martina Hudeková JUDr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
martina.hudekova@sazp.sk
0906 314179
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Humeníková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
katarina.humenikova@sazp.sk
0906 314035
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Stanislav Hupian
grafik, web dizajnér 
Odbor komunikácie a osvety 
stano.hupian@sazp.sk
048 4374285
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Chabanová Ing.
Koordinátor HA 6 junior 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
katarina.chabanova@sazp.sk
048 4374294
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Veronika Ištenešová Mgr.
administrátor projektového riadenia 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 3 
veronika.istenesova@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Martin Jakuš Ing.
špecialista na odpadové hospodárstvo 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
martin.jakus@sazp.sk
02 32131615, 0905 887068
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Sylvia Jančeková Ing.
vedúca oddelenia 
Odbor podpory riadenia a publicity, Oddelenie pre informovanie a komunikáciu 
sylvia.jancekova@sazp.sk
0906 314125, 0915 885791
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jaroslav Janko Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jaroslav.janko@sazp.sk
0906 314140
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ján Jankovský Ing.
špecialista personálnej administratívy 
Odbor personalistiky 
jan.jankovsky@sazp.sk
048 4374135
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Odbor personalistiky  
Erika Janská Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
erika.janska@sazp.sk
0906 314132
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ