Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 265
Erika Janská Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
erika.janska@sazp.sk
0906 314132
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Jašíková Ing.
projektový manažér Regionálneho centra BD 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
ivana.jasikova@sazp.sk
02 32131627
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Juraj Jendrišák Ing.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
juraj.jendrisak@sazp.sk
0906 314159, 0917 581402
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Samuel Jurčovič
manažér na administráciu a archiváciu projektov 
Odbor podpory riadenia a publicity, Sekretariát 
samuel.jurcovic@sazp.sk
0906 314044
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Jurečková Ing., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
maria.jureckova@sazp.sk
0906 314181
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Slavka Jurkovičová Mgr.
špecialista na zelené verejné obstarávanie 
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru, Oddelenie environ. manažérstva 
slavka.jurkovicova@sazp.sk
02 32131622, 0915 595204
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Renáta Kaasová Mgr.
manažér pre administráciu a archiváciu projektov 
Odbor podpory riadenia a publicity 
renata.kaasova@sazp.sk
0906 314030
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Dominika Kaisová RNDr., PhD.
špecialista na mestské životné prostredie 
Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
dominika.kaisova@sazp.sk
041 5070917
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Martina Kapitáň Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
martina.kapitan@sazp.sk
0906 314177
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Kapusta Mgr.
špecialista - biota a ochrana prírody 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
peter.kapusta@sazp.sk
048 4374147, 0915 595197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Blanka Kapustová Ing. PhD.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
blanka.kapustova@sazp.sk
048 4374161, 0908 925327
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Miroslav Kavec JUDr.
vedúci legislatívno-právneho odboru 
Odbor legislatívno-právny 
miroslav.kavec@sazp.sk
0906 314034
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Kazíková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
katarina.kazikova@sazp.sk
0906 314183
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Matej Kerestúr Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
matej.kerestur@sazp.sk
0906 314166, 0905 887177
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Eva Klemmová Gregušková Mgr.
špecialista na krajinnú ekológiu 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
eva.klemmova@sazp.sk
041 5070918
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Eva Kočalková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
eva.kocalkova@sazp.sk
0906 314014
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Pavel Kokuľa Ing. PhD.
projektový manažér, poverený zastupovaním vedúceho odboru riadenia implementácie projektov vôd 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
pavel.kokula@sazp.sk
0906 314148, 0915 885770
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Monika Kolariková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
monika.kolarikova@sazp.sk
0906 314120
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Darina Kolembusová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
darina.kolembusova@sazp.sk
0906 314029
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ľubica Koreňová Ing.
špecialista – voda a doprava 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
lubica.korenova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Kosková Mgr.
Národný ohniskový bod pre EEA 
katarina.koskova@sazp.sk
048 4374184, 0917 390679
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Zuzana Kotrbancová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
zuzana.kotrbancova@sazp.sk
0906 314186
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Kováčová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.kovacova@sazp.sk
048 4374163, 0915 595184
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Krajčová Ing.
vedúca odboru ekonomiky 
Odbor ekonomiky 
jana.krajcova@sazp.sk
048 4374124, 0917 540632
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Alexander Králik Ing.
špecialista na využitie krajiny 
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
alexander.kralik@sazp.sk
048 4374173
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Bohumír Krátky Ing., MBA
vedúci odboru 
Odbor kontroly 
bohumir.kratky@sazp.sk
048 4374262
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor kontroly  
Beata Kročková Ing.
špecialista – pôda a poľnohospodárstvo 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
beata.krockova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Žaneta Kubášová Ing.
Kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
zaneta.kubasova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Daniel Kubinský RNDr. PhD.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
daniel.kubinsky@sazp.sk
048 4374149
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Alica Kučerová Ing.
vedúca odboru komunikácie a osvety 
Odbor komunikácie a osvety 
alica.kucerova@sazp.sk
048 4374183, 0907 907205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Iveta Kureková Ing.
redaktorka, špecialista na PR 
Odbor komunikácie a osvety 
iveta.kurekova@sazp.sk
048 4374122, 0907 854204
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Dušan Kuzma Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
dusan.kuzma@sazp.sk
0906 314194
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslava Lacková Ing.
špecialista EŠ 
Odbor environmentálnych služieb 
miroslava.lackova@sazp.sk
046 5425093
Dlhá 3, Prievidza, 971 01
Sekcia environmentalistiky  
Dana Lapešová RNDr.
vedúca Regionálneho centra Bazilejského dohovoru 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
dana.lapesova@sazp.sk
02 32131617, 0905 968146
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Karol Lendel Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
karol.lendel@sazp.sk
0906 314130
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Lieskovská Ing.
vedúca odboru analýz a hodnotenia ŽP 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
zuzana.lieskovska@sazp.sk
048 4374132, 0905 651980
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Líška Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
peter.liska@sazp.sk
048 4374252
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Lišková Ing.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.liskova@sazp.sk
048 4374161, 0915 595205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Oskár Lülei Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
oskar.lulei@sazp.sk
0906 314178
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jakub Lupták Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
jakub.luptak@sazp.sk
0906 314138, 0905 887248
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
František Luterančík Ing.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
frantisek.luterancik@sazp.sk
048 4374 241, 0907 824255
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Michal Maco Mgr.
generálny riaditeľ SAŽP 
michal.maco@sazp.sk
048 4374110, 0907 858655
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Ján Majer Ing.
manažér projektov a daní 
Odbor ekonomiky 
jan.majer@sazp.sk
048 4374148
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Michaela Majerová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
michaela.majerova@sazp.sk
0906 314032
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Marák Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
peter.marak@sazp.sk
048 4374 261
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Boris Martinka Ing.
kontrolór realizácie aktivít 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
boris.martinka@sazp.sk
02 32131618, 0905 314429
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Kristína Maur Mgr.
koordinátor auditov a certifikačných overovaní 
Odbor metodiky a monitorovania 
kristina.maur@sazp.sk
0906 314027
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marián Měrka
špecialista na sídla, regióny a GIS 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
marian.merka@sazp.sk
041 5070922
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Tomáš Mičík Bc.
špecialista na environmentálnu regionalizáciu, GIS a PC siete 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
tomas.micik@sazp.sk
041 5070924
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Ľubica Midriaková Zaušková Doc. Ing. PhD.
špecialista na hodnotenie krajiny 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
lubica.zauskova@sazp.sk
048 4374143, 0915 595185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky