Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 428
Alexandra Gažová
pomocný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
alexandra.gazova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Marián Gebrlín Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
marian.gebrlin@sazp.sk
0906 314010, 0915 595199
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Pavel Gender Mgr.
správca budov a majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
pavel.gender@sazp.sk
048 4374181, 0905 314428
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Gabriela Gergelová Ing., Mgr.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
gabriela.gergelova@sazp.sk
0906 314013
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Renáta Gešvantnerová
manažér pre publicitu 
Odbor financií a podporných činností 
renata.gesvantnerova@sazp.sk
0915 595198
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Marek Glevaňák Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marek.glevanak@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Miroslava Gogová Mgr.
vedúca oddelenia technickej pomoci a ľudských zdrojov 
Oddelenie technickej pomoci a ľudských zdrojov 
miroslava.gogova@sazp.sk
0906 314008
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martina Gogová Ing. arch.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
martina.gogova@sazp.sk
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Ján Gomboš Mgr.
geoinformatik 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
jan.gombos@sazp.sk
048 4374292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Gonos
správca budov, vodič 
Odbor prevádzky a správy majetku 
peter.gonos@sazp.sk
048 4374191, 0905 214970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Lucia Gottwaldová
vedúca podateľne 
Podateľňa 
lucia.gottwaldova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Valéria Gregorová Ing., PhD.
metodik 3 
Odbor metodiky 
valeria.gregorova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Renáta Grófová Ing.
vedúca oddelenia informačných nástrojov a reportingu 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
renata.grofova@sazp.sk
048 4374151, 0915 595202
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Lenka Gubová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov 2 
lenka.gubova@sazp.sk
048 4374263, 0915 595 045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Tatiana Guštafíková Ing.
projektový manažér 
tatiana.gustafikova@sazp.sk
0907 850154
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Janka Guzmová Ing.
špecialista pre spoluprácu s EEA 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
janka.guzmova@sazp.sk
048 4374282
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Jana Hájičková Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Lučenec 
Malá regionálna kancelária Lučenec 
jana.hajickova@sazp.sk
Vajanského 4, Lučenec, 984 01
Sekcia plánu obnovy  
Jozef Halaška Ing.
Vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
jozef.halaska@sazp.sk
0906 314175
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martina Halová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení. 
martina.halova@sazp.sk
0906 314180
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tatiana Hamranová
grafik, špecialista na vizuál 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
tatiana.hamranova@sazp.sk
048 4374284, 0915 576288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martina Hanková Ing.
odborný pracovník centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
martina.hankova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Alexandra Harvilaková Mgr.
projektový asistent NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
alexandra.harvilakova@sazp.sk
0915 595206
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Jaromír Helma Ing., PhD.
špecialista EZ 
Odbor environmentálnych služieb 
jaromir.helma@sazp.sk
048 4374165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Dorota Hericová Ing.
špecialista - ovzdušie 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
dorota.hericova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Terézia Herková Mgr.
vedúca odboru personalistiky 
Odbor personalistiky 
terezia.herkova@sazp.sk
048 4374118, 0908 967970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Andrea Hiklová Mgr.
kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov 1 
andrea.hiklova@sazp.sk
048 4374249
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Miloslav Hlaváček
grafik 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
miloslav.hlavacek@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Slávka Hnátová
pomocný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
slavka.hnatova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Milan Hodas Ing.
špecialista na ekológiu a krajinné plánovanie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
milan.hodas@sazp.sk
041 5070921, 0905 887001
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Jana Hollán Potrok RNDr.
odborný pracovník centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
jana.hollan@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Miroslav Holzmann Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trnava 
Malá regionálna kancelária Trnava 
miroslav.holzmann@sazp.sk
Zavarská 11/G, Trnava, 917 01
Sekcia plánu obnovy  
Natália Horňáková Bc.
junior marketingový manažér 
Odbor financií a podporných činností 
natalia.hornakova@sazp.sk
0907 185892
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Ivan Horný Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trnava 
Malá regionálna kancelária Trnava 
ivan.horny@sazp.sk
Zavarská 11/G, Trnava, 917 01
Sekcia plánu obnovy  
Jozef Hort Bc.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
jozef.hort@sazp.sk
048/4374133
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Petra Horváthová Mgr.
administrátor on-line aplikácií 
Odbor informačných systémov 
petra.horvathova@sazp.sk
048 4374119
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Petronela Horváthová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
petronela.horvathova@sazp.sk
0906 314021
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Annamária Horváthová
brigádnička - na sekretariáte 
Sekretariát R-SFEÚ 
annamaria.horvathova@sazp.sk
0906 314020
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslava Horváthová Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trnava 
Malá regionálna kancelária Trnava 
miroslava.horvathova@sazp.sk
Zavarská 11/G, Trnava, 917 01
Sekcia plánu obnovy  
Dana Hozová Ing.
pracovník zodpovedný za elektronickú komunikáciu 1 
Podateľňa 
dana.hozova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Monika Hozová
pracovník zodpovedný za elektronickú komunikáciu 2 
Podateľňa 
monika.hozova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Zuzana Hrašková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
zuzana.hraskova@sazp.sk
0906 314116
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Hrašková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
zuzana.hraskova2@sazp.sk
0906 314146
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Adela Hritzová Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trenčín 
Malá regionálna kancelária Trenčín 
adela.hritzova@sazp.sk
Legionárska 7158/5, Trenčín, 911 01
Sekcia plánu obnovy  
Beáta Hrnčiarová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
beata.hrnciarova@sazp.sk
048 4374256
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Silvána Hrušovska PaedDr.
vedúca odboru kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
silvana.hrusovska@sazp.sk
0906 314119
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marek Hubáček Ing.
vedúci odboru, poverený riadením sekcie environmentálnej informatiky 
Odbor informačných systémov 
marek.hubacek@sazp.sk
048 4374 154
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Zuzana Hudeková Ing. PhD.
špecialista na akčné plány v oblasti adaptácie na zmenu klímy 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
zuzana.hudekova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Stanislav Hupian
grafik, web dizajnér 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
stano.hupian@sazp.sk
048 4374285
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Husovská Mgr.
finančný kontrolór 1 
Odbor financií a podporných činností 
katarina.husovska@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Katarína Chabanová Ing.
Koordinátor HA 6 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
katarina.chabanova@sazp.sk
048 4374294
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP