Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 267
Sylvia Jančeková Ing.
vedúci oddelenia pre informovanie a komunikáciu 
Odbor podpory riadenia a publicity, Oddelenie pre informovanie a komunikáciu 
sylvia.jancekova@sazp.sk
0906 314125
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jaroslav Janko Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jaroslav.janko@sazp.sk
0906 314140
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ján Jankovský Ing.
špecialista personálnej administratívy 
Odbor personalistiky 
jan.jankovsky@sazp.sk
048 4374135
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Odbor personalistiky  
Erika Janská Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
erika.janska@sazp.sk
0906 314132
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Jašíková Ing.
projektový manažér Regionálneho centra BD 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
ivana.jasikova@sazp.sk
02 32131627
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Juraj Jendrišák Ing.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
juraj.jendrisak@sazp.sk
0906 314159, 0917 581402
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Samuel Jurčovič
manažér na administráciu a archiváciu projektov 
Odbor podpory riadenia a publicity, Sekretariát 
samuel.jurcovic@sazp.sk
0906 314044
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Slavka Jurkovičová Mgr.
špecialista na zelené verejné obstarávanie 
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru, Oddelenie environ. manažérstva 
slavka.jurkovicova@sazp.sk
02 32131622, 0915 595204
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Renáta Kaasová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
renata.kaasova@sazp.sk
0906 314030
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Dominika Kaisová RNDr.
špecialista na mestské životné prostredie 
Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
dominika.kaisova@sazp.sk
041 5070917
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Martina Kapitáň Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
martina.kapitan@sazp.sk
0906 314177
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Kapusta Mgr.
špecialista - biota a ochrana prírody 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
peter.kapusta@sazp.sk
048 4374147
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Blanka Kapustová Ing. PhD.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
blanka.kapustova@sazp.sk
048 4374161, 0908 925327
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Miroslav Kavec JUDr.
vedúci legislatívno-právneho odboru 
Odbor legislatívno-právny 
miroslav.kavec@sazp.sk
0906 314034
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Kazíková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
katarina.kazikova@sazp.sk
0906 314183
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Matej Kerestúr Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
matej.kerestur@sazp.sk
0906 314166
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michal Klaučo RNDr. PhD.
zástupca generálneho riaditeľa pre riadenie projektov 
michal.klauco@sazp.sk
048 4374130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Eva Klemmová Gregušková Mgr.
špecialista na krajinnú ekológiu 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
eva.klemmova@sazp.sk
041 5070918
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Eva Kočalková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
eva.kocalkova@sazp.sk
0906 314014
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Pavel Kokuľa Ing. PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
pavel.kokula@sazp.sk
0906 314148, 0915 885770
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Monika Kolariková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
monika.kolarikova@sazp.sk
0906 314120
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Darina Kolembusová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
darina.kolembusova@sazp.sk
0906 314029
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ľubica Koreňová Ing.
špecialista – voda a doprava 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
lubica.korenova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Kosková Mgr.
Národný ohniskový bod pre EEA 
katarina.koskova@sazp.sk
048 4374184, 0917 390679
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Zuzana Kotrbancová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
zuzana.kotrbancova@sazp.sk
0906 314186
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Kováčová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.kovacova@sazp.sk
048 4374163
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Mária Kožárová Ing., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
maria.kozarova@sazp.sk
0906 314181
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jana Krajčová Ing.
poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky, vedúca odboru ekonomiky 
Odbor ekonomiky 
jana.krajcova@sazp.sk
048 4374124
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Alexander Králik Ing.
špecialista na využitie krajiny 
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
alexander.kralik@sazp.sk
048 4374173
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Bohumír Krátky Ing., MBA
vedúci odboru 
Odbor kontroly 
bohumir.kratky@sazp.sk
048 4374262
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor kontroly  
Beata Kročková Ing.
špecialista – pôda a poľnohospodárstvo 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
beata.krockova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Žaneta Kubášová Ing.
Kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
zaneta.kubasova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Daniel Kubinský RNDr. PhD.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
daniel.kubinsky@sazp.sk
048 4374149
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Alica Kučerová Ing.
vedúca odboru komunikácie a osvety 
Odbor komunikácie a osvety 
alica.kucerova@sazp.sk
048 4374183, 0907 907205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Iveta Kureková Ing.
redaktorka, špecialista na PR 
Odbor komunikácie a osvety 
iveta.kurekova@sazp.sk
048 4374122
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Dušan Kuzma Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
dusan.kuzma@sazp.sk
0906 314194
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslava Lacková Ing.
špecialista EŠ 
Odbor environmentálnych služieb 
miroslava.lackova@sazp.sk
046 5425093
Dlhá 3, Prievidza, 971 01
Sekcia environmentalistiky  
Dana Lapešová RNDr.
vedúca Regionálneho centra Bazilejského dohovoru 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
dana.lapesova@sazp.sk
02 32131617, 0905 968146
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Karol Lendel Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
karol.lendel@sazp.sk
0906 314130
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Lieskovská Ing.
vedúca odboru analýz a hodnotenia ŽP 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
zuzana.lieskovska@sazp.sk
048 4374132, 0905 651980
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Líška Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
peter.liska@sazp.sk
048 4374252
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Lišková Ing.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.liskova@sazp.sk
048 4374161, 0915 595205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Oskár Lülei Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
oskar.lulei@sazp.sk
0906 314178
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jakub Lupták Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
jakub.luptak@sazp.sk
0906 314138, 0905 887248
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ján Majer Ing.
manažér projektov a daní 
Odbor ekonomiky 
jan.majer@sazp.sk
048 4374148
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Michaela Majerová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
michaela.majerova@sazp.sk
0906 314032
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Marák Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
peter.marak@sazp.sk
048 4374 261
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Boris Martinka Ing.
kontrolór realizácie aktivít, poverený zastupovaním vedúceho ORP2 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
boris.martinka@sazp.sk
02 32131618, 0905 314429
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Kristína Maur Mgr.
koordinátor auditov a certifikačných overovaní 
Odbor metodiky a monitorovania 
kristina.maur@sazp.sk
0906 314027
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marián Měrka
špecialista na sídla, regióny a GIS 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
marian.merka@sazp.sk
041 5070922
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky