Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 428
Dana Chlpošová Ing., PhD.
vedúca Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
dana.chlposova@sazp.sk
0907 20 00 34
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Nikola Chovancová Mgr.
právnik - metodik 3 
Odbor metodiky 
nikola.chovancova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Alžbeta Chovancová Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Prešov 
Malá regionálna kancelária Prešov 
alzbeta.chovancova@sazp.sk
Levočská 6115/3, Prešov, 080 01
Sekcia plánu obnovy  
Miroslav Chudoba Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
miroslav.chudoba@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Erika Igondová Mgr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
erika.igondova@sazp.sk
041 5070915
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Viktória Ihnaťová
pracovník zodpovedný za CRZ 
Podateľňa 
viktoria.ihnatova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Michal Imlej JUDr.
riaditeľ sekcie fondov EÚ 
michal.imlej@sazp.sk
0907 739 888
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Veronika Ištenešová Mgr.
administrátor projektového riadenia 
Odbor riadenia projektov 2 
veronika.istenesova@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Marek Izsmán Mgr.
projektový asistent NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
marek.izsman@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Veronika Jakubcová Mgr.
odborný pracovník centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
veronika.jakubcova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Martin Jakuš Ing.
špecialista na odpadové hospodárstvo 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
martin.jakus@sazp.sk
0905 887068
Rožnavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Sylvia Jančeková Ing.
projektová manažérka 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
sylvia.jancekova@sazp.sk
0906 314125
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marek Jančuv Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
marek.jancuv@sazp.sk
0906 314131
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Nina Janigová Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trenčín 
Malá regionálna kancelária Trenčín 
nina.janigova@sazp.sk
Legionárska 7158/5, Trenčín, 911 01
Sekcia plánu obnovy  
Jaroslav Janko Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jaroslav.janko@sazp.sk
0906 314140, 0915 885791
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Monika Jankovičová JUDr.
právnik 
Odbor legislatívno - právny 
monika.jankovicova@sazp.sk
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ján Jankovský Ing.
špecialista personálnej administratívy 
Odbor personalistiky 
jan.jankovsky@sazp.sk
048 4374135
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Erika Janská Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
erika.janska@sazp.sk
0906 314132
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Jašíková Ing.
projektový manažér RCBD 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
ivana.jasikova@sazp.sk
0908 911343
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Branislav Juhás Mgr.
vedúci odboru právnych služieb 
Odbor právnych služieb 
branislav.juhas@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Samuel Jurčovič
manažér pre administráciu a archiváciu projektov č.2 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
samuel.jurcovic@sazp.sk
0906 314044
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miriam Jurková Ing.
vedúca Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
miriam.jurkova@sazp.sk
0907 188 287
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Slavka Jurkovičová Mgr.
špecialista na zelené verejné obstarávanie 
Odbor environmentálneho manažérstva 
slavka.jurkovicova@sazp.sk
0915 595204
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Renáta Kaasová Mgr.
manažér pre administráciu a archiváciu projektov č.1 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
renata.kaasova@sazp.sk
0906 314030
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Kaczová
pracovník zodpovedný za CRZ 
Podateľňa 
andrea.kaczova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Dominika Kaisová RNDr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
dominika.kaisova@sazp.sk
041 5070917
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Kallová Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
katarina.kallova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martina Kapitáň Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
martina.kapitan@sazp.sk
0906 314177
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Kapusta Mgr.
špecialista - biota a ochrana prírody 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
peter.kapusta@sazp.sk
048 4374147, 0915 595197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Blanka Kapustová Ing. PhD.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
blanka.kapustova@sazp.sk
048 4374161, 0908 925327
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Miroslav Kavec JUDr.
vedúci odboru 
Odbor legislatívno-právny 
miroslav.kavec@sazp.sk
0906 314034
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Kazíková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
katarina.kazikova@sazp.sk
0906 314183
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Radovana Keliarová Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trenčín 
Malá regionálna kancelária Trenčín 
radovana.keliarova@sazp.sk
Legionárska 7158/5, Trenčín, 911 01
Sekcia plánu obnovy  
Martin Kelko Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
martin.kelko@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Kristína Kerekeš Cepláková Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Lučenec 
Malá regionálna kancelária Lučenec 
kristina.kerekes@sazp.sk
0917 73 05 25
Vajanského 4, Lučenec, 984 01
Sekcia plánu obnovy  
Matej Kerestúr Ing.
generálny riaditeľ 
generalnyriaditel@sazp.sk
0908 919 522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Veronika Kiršner Ing.
odborný pracovník centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
veronika.kirsner@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Laura Lia Kistner
pracovník zodpovedný za CRZ 
Podateľňa 
laura.kistner@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Ivana Kleimanová Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
ivana.kleimanova@sazp.sk
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Eva Klemmová Gregušková Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
eva.klemmova@sazp.sk
041 5070918
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Milan Klenovčan Ing.
odborný pracovník centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
milan.klenovcan@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Róbert Klimo Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
robert.klimo@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Igor Kmeť Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
igor.kmet@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Eva Kočalková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
eva.kocalkova@sazp.sk
0906 314014
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ján Kočišek Mgr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
jan.kocisek@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Pavel Kokuľa Ing. PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
pavel.kokula@sazp.sk
0906 314148, 0915 885770
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Daniela Koleková Ing.
vedúca kancelárie GR 
Kancelária generálneho riaditeľa 
daniela.kolekova@sazp.sk
048 4374111, 0908 919522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Petra Koleková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
petra.kolekova@sazp.sk
0906 314120
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Kolesárová Ing.
zástupca riaditeľa sekcie riadenia projektov SAŽP/vedúci odboru riadenia projektov 1 
Odbor riadenia projektov 1 
katarina.kolesarova@sazp.sk
0905 943884
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Bronislava Kolesárová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
bronislava.kolesarova@sazp.sk
0906 314136
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ