Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 428
Kristína Korčeková MSc.
zástupkyňa generálneho riaditeľa 
kristina.korcekova@sazp.sk
0907 858655
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Ľubica Koreňová Ing.
špecialista – voda a doprava 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
lubica.korenova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Marta Koreňová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
marta.korenova@sazp.sk
0906 314192
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Kováčová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.kovacova@sazp.sk
048 4374163, 0915 595184
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Krajčová Ing.
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky 
jana.krajcova@sazp.sk
048 4374124, 0917 540632
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Alexander Králik Ing.
špecialista na využitie krajiny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
alexander.kralik@sazp.sk
048 4374173
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martina Krížová Ing.
koordinátor auditov a certifikačných overovaní 
Odbor metodiky a monitorovania 
martina.krizova@sazp.sk
0906 314027
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Beata Kročková Ing.
špecialista – pôda a poľnohospodárstvo 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
beata.krockova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Mária Krušinová
manažér pre administráciu a archiváciu projektov 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
maria.krusinova@sazp.sk
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Žaneta Kubášová Ing.
Kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov 1 
zaneta.kubasova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Andrea Kubíková Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
andrea.kubikova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Alica Kučerová Ing.
manažér osvetových aktivít 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
alica.kucerova@sazp.sk
048 4374183, 0907 907205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Veronika Kuricová Ing.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
veronika.kuricova@sazp.sk
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Martina Kurimská Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Nitra 
Malá regionálna kancelária Nitra 
martina.kurimska@sazp.sk
0917 73 09 39
Farská 7, Nitra, 949 01
Sekcia plánu obnovy  
Dušan Kuzma Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
dusan.kuzma@sazp.sk
0906 314194
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michal Kvačkaj Ing,. Bc.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trnava 
Malá regionálna kancelária Trnava 
michal.kvackaj@sazp.sk
Zavarská 11/G, Trnava, 917 01
Sekcia plánu obnovy  
Slavoľub Kvetko Ing.
finančný manažér 
Odbor ekonomiky 
slavolub.kvetko@sazp.sk
048 4374117
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Lucia Lamošová Ing.
špecialista na hodnotenie mestského životného prostredie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
lucia.lamosova@sazp.sk
041 5070919
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Dana Lapešová RNDr.
vedúca oddelenia Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
dana.lapesova@sazp.sk
0905 968146
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Miroslav Leginus Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
miroslav.leginus@sazp.sk
0906 314011
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Karol Lendel Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
karol.lendel@sazp.sk
0906 314130
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Simona Leňková Ing.
senior koordinátor spracovania žiadostí 2 
Centrálna pobočka a podateľna 
simona.lenkova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Kristína Lesayová Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trenčín 
Malá regionálna kancelária Trenčín 
kristina.lesayova@sazp.sk
Legionárska 7158/5, Trenčín, 911 01
Sekcia plánu obnovy  
Eva Leštáková
finančný manažér 
Odbor ekonomiky 
eva.lestakova@sazp.sk
048 4374187
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Zuzana Lieskovská Ing.
vedúca odboru informačnej podpory environmentálnej politiky 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky 
zuzana.lieskovska@sazp.sk
048 4374132, 0905 651980
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Boris Lipták Mgr., PhD.
špecialista na vodu a zmenu klímy 
Oddelenie environmentálneho výskumu 
boris.liptak@sazp.sk
048 4374 292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Líška Ing.
metodik 4 
Odbor metodiky 
peter.liska@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Katarína Lišková Ing.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.liskova@sazp.sk
048 4374161, 0915 595205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Dorota Líšková Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
dorota.liskova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Dominika Lorencová Mgr.
vedúca odboru environmentálneho manažérstva 
Odbor environmentálneho manažérstva 
dominika.lorencova@sazp.sk
0905 887357
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Július Lukáč Ing.
vedúci odboru riadenia implementácie národných projektov 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
julius.lukac@sazp.sk
0906 314143
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Eva Lukačková Ing.
vedúca Malej regionálnej kancelárie Liptovský Mikuláš 
Malá regionálna kancelária Liptovský Mikuláš 
eva.lukackova@sazp.sk
0907 20 51 47
Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, Liptovský Mikuláš, 031 01
Sekcia plánu obnovy  
Mariana Lukáčová Mgr.
riaditeľka Centrálnej pobočky a podateľne 
Centrálna pobočka a podateľna 
mariana.lukacova@sazp.sk
0907 192 718
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Oskár Lülei Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
oskar.lulei@sazp.sk
0906 314178
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jakub Lupták Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
jakub.luptak@sazp.sk
0906 314138, 0905 887248
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
František Luterančík Ing.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
frantisek.luterancik@sazp.sk
048 4374 241, 0907 824255
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Alexandra Maďarová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
alexandra.madarova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Janka Mahďaková Ing.
odborný pracovník centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
janka.mahdakova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
František Majdlen Mgr.
právnik - metodik 2 
Odbor metodiky 
frantisek.majdlen@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Ján Majer Ing.
manažér projektov a daní 
Odbor ekonomiky 
jan.majer@sazp.sk
048 4374148
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Michaela Majerová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
michaela.majerova@sazp.sk
0906 314032
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Malatincová Ing.
špecialista - priemysel a ekonomické nástroje 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
ivana.malatincova@sazp.sk
048 4374288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Marák Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
peter.marak@sazp.sk
048 4374 261
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Andrej Markovič Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
andrej.markovic@sazp.sk
0906 314156
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Matej Masný RNDr., PhD.
špecialista pre GIS 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
matej.masny@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martin Mazurek
IT podpora 2 
Odbor IT služieb 
martin.mazurek@sazp.sk
0907 858705
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Marián Měrka
špecialista na sídla, regióny a GIS 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marian.merka@sazp.sk
041 5070922
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Sylvia Mezei Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov 2 
sylvia.mezei@sazp.sk
048 4374238
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Tomáš Mičík Bc.
špecialista na environmentálnu regionalizáciu, GIS a PC siete 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
tomas.micik@sazp.sk
041 5070924
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Ľubica Midriaková Zaušková Doc. Ing. PhD.
špecialista v oblasti zelenej infraštruktúry 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
lubica.zauskova@sazp.sk
048 4374143, 0915 595185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky