Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 26 z 276
Peter Ujváry Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
peter.ujvary@sazp.sk
0906 314018, 0905 943884
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Viera Urdová Ing.
vedúca odboru, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
viera.urdova@sazp.sk
048 4374251, 0907 858705
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Beata Vaculčíková Ing.
špecialista na mestské ŽP 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
beata.vaculcikova@sazp.sk
041 5070914
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Vajliková Ing.
vedúca SEV Dropie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
katarina.vajlikova@sazp.sk
035 7896055, 0905 314427
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Vladimír Valent Ing.
Sieťový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
vlado.valent@sazp.sk
048 4374 234, 0915 595210
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Danka Valentková Bc.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
danka.valentkova@sazp.sk
048 4374125
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
František Valuška Ing.
finančný manažér 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
frantisek.valuska@sazp.sk
048 4374293
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Richard Varga Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
richard.varga@sazp.sk
0906 314113
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Nikoleta Vargová
asistentka riaditeľa SFEÚ 
Sekretariát R-SFEÚ 
nikoleta.vargova@sazp.sk
0906 314012, 0917 859596
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jozef Vengrin Ing.
špecialista PZPH 
Odbor environmentálnych služieb 
jozef.vengrin@sazp.sk
048 4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Ľubomír Viglaš Ing.
vedúci oddelenia riadenia projektov 1 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
lubomir.viglas@sazp.sk
0906 314143, 0917 510 271
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Eva Viglašská
asistent riaditeľa sekcie environmentalistiky 
Sekretariát riaditeľa Sekcie environmentalistiky 
eva.viglasska@sazp.sk
048 4374171, 0915 595183
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Radoslav Virgovič Ing.
špecialista – ovzdušie a zmena klímy 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
radoslav.virgovic@sazp.sk
048 4374 178, 0905 887314
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Michal Vislocký Ing.
manažér ITMS 
Odbor metodiky a monitorovania 
michal.vislocky@sazp.sk
0906 314169
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Adriána Viteková Ing.
špecialista na zelené verejné obstarávanie 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Oddelenie environmentálneho manažérstva 
adriana.vitekova@sazp.sk
02 32131614
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Vladimír Vlček
špecialista na tvorbu web stránok 
Odbor informačných systémov 
vladimir.vlcek@sazp.sk
048 4374255
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Michal Volf Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
michal.volf@sazp.sk
0906 314141
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Daniel Vrbjar Ing.
programátor enviro IS 
Odbor informačných systémov 
daniel.vrbjar@sazp.sk
0905 437904
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Miriam Zajíčková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
miriam.zajickova@sazp.sk
0906 314188
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivan Zálesňák Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
ivan.zalesnak@sazp.sk
0906 314127
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Zatrochová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
ivana.zatrochova@sazp.sk
906 314176
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslav Závodský Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
miroslav.zavodsky@sazp.sk
0906 314124, 0905 942980
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ľudmila Zemanová Ing.
geoinformatik 
Odbor informačných systémov 
ludmila.zemanova@sazp.sk
048 4374146
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Pavol Zemek Mgr.
vedúci oddelenia riadenia projektov 2 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 2 
pavol.zemek@sazp.sk
048 4374290
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Jozef Zomborský Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
jozef.zomborsky@sazp.sk
048 4374144
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Zuzana Urbanová Mgr. PhD.
Kontrolór HA 6 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
zuzana.urbanova@sazp.sk
048 4374136
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590