Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 428
Martina Miháliková Mgr.
špecialista EŠ/IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
martina.mihalikova@sazp.sk
048 4374161
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Michalková Ing.
projektový manažér 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
lucia.michalkova@sazp.sk
048 4374249, 0905 668508
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Luboš Michalov PhDr.
finančný manažér 
Odbor riadenia projektov 2 
lubos.michalov@sazp.sk
048 4374291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Daša Mikulášová Mgr.
systémový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
dasa.mikulasova@sazp.sk
048 4374139, 0905 293437
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Petra Minhulínová Mgr.
špecialista starostlivosti o krajinu 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
petra.minhulinova@sazp.sk
048 4374176
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Barbora Mistríková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
barbora.mistrikova@sazp.sk
048 4374185, 0915 576292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistik  
Pavol Miškovič Mgr.
vedúci odboru 
Odbor prevádzky a správy majetku 
pavol.miskovic@sazp.sk
048 4374168, 0907 824268
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Mária Mojžišová Ing.
špecialista na projekty a manažment krajiny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
maria.mojzisova@sazp.sk
048 4374254, 0907 850138
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Mokráňová Bc.
riaditeľka sekcie plánu obnovy 
katarina.mokranova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Antónia Môciková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
antonia.mocikova@sazp.sk
0906 314114
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Mrenicová Ing.
špecialista manažérskych systémov 
Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky 
andrea.mrenicova@sazp.sk
048 4374295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Renata Mrenová
pomocný pracovník centrálnej pobočky a podateľne 
Centrálna pobočka a podateľna 
renata.mrenova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Andrea Murínová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
andrea.murinova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Katarína Nagy
chyžná, pomocná sila v kuchyni 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
katarina.nagy@sazp.sk
035 7896055
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Paulína Nalevanková Ing.
metodik 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
paulina.nalevankova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Rudolf Navrátil Ing.
programátor enviro IS 
Odbor informačných systémov 
rudolf.navratil@sazp.sk
048 4374142, 0918 878086
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Marta Nižnanská RNDr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marta.niznanska@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Ivana Novikmecová Ing.
špecialista – environmentálna bezpečnosť 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
ivana.novikmecova@sazp.sk
048 4374151, 0907 850130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Branislav Obrtáč Ing.
frontend vývojár 
Odbor informačných systémov 
branislav.obrtac@sazp.sk
048 4374 145
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Peter Očenáš Mgr.
vedúci Malej regionálnej kancelárie Lučenec 
Malá regionálna kancelária Lučenec 
peter.ocenas@sazp.sk
0907 182661
Vajanského 4, Lučenec, 984 01
Sekcia plánu obnovy  
Andrea Očenášová Mgr.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
andrea.ocenasova@sazp.sk
048 4374125
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Monika Offertálerová Ing., PhD.
Koordinátor HA 3 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
monika.offertalerova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Katarína Okoličányová PhDr., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
katarina.okolicanyova@sazp.sk
0906 314028
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lívia Olahová Ing.
špecialista na verejné obstarávanie a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
livia.olahova@sazp.sk
048 4374251, 0907 907223
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Lucia Olejová
ekonomický zamestnanec v pokladni 
Odbor ekonomiky 
lucia.olejova@sazp.sk
048 4374123
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Jaroslav Onufer Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jaroslav.onufer@sazp.sk
0906 314149, 0905 887110
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Oterová Ing.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
zuzana.oterova@sazp.sk
048 4374121
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Erich Pacola Ing.,PhD.
analytik, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
erich.pacola@sazp.sk
048 4374235, 0907 831733
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Daniel Pačnár Mgr.
právnik 
Odbor legislatívno-právny 
daniel.pacnar@sazp.sk
0906 314185
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Patrik Pachinger Ing.
vedúci oddelenia environmentálneho výskumu 
Oddelenie environmentálneho výskumu 
patrik.pachinger@sazp.sk
048 4374204, 0905 887219
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Paluchová Ing.
vedúca odboru environmentálnych služieb 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.paluchova@sazp.sk
048 4374287, 0905 835821
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Paluchová Mgr.
vedúca oddelenia LIFE 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
jana.paluchova@sazp.sk
048 4374 246, 0907 907189
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Norbert Paluska
údržbár 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
norbert.paluska@sazp.sk
035 7896055
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Zuzana Pániková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
zuzana.panikova@sazp.sk
0906 314165
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martina Parihuzičová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
martina.parihuzicova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Martina Pastoráková Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Prešov 
Malá regionálna kancelária Prešov 
martina.pastorakova@sazp.sk
Levočská 6115/3, Prešov, 080 01
Sekcia plánu obnovy  
Adriána Pašeková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
adriana.pasekova@sazp.sk
0906 314173, 0907 780952
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Viktória Pašková Ing.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
viktoria.paskova@sazp.sk
0906 314024
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lucia Pataši Mgr.
odborný pracovník centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
lucia.patasi@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Dana Páterová Mgr.
senior marketingový manažér 
Odbor financií a podporných činností 
dana.paterova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Erik Páv
vodič, údržbár autoparku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
erik.pav@sazp.sk
048 4374181, 0915 576298
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Ľubomír Pavlík
informátor 
Odbor prevádzky a správy majetku 
lubomir.pavlik@sazp.sk
048 4374193
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Milan Pavlík Ing.
manažér pre prierezové činnosti 2 
milan.pavlik@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Jana Pavlíková Ing.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
jana.pavlikova@sazp.sk
048 4374 242, 0907 227024
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Andrej Pecha Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
andrej.pecha@sazp.sk
0906 314153
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Petrášová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
katarina.petrasova@sazp.sk
0906 314015
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Pikulíková Mgr.
manažér pre administráciu a archiváciu projektov č.3 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
michaela.pikulikova@sazp.sk
0906 314157
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jana Pílová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
jana.pilova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Kristína Píšová Mgr.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trnava 
Malá regionálna kancelária Trnava 
kristina.pisova@sazp.sk
0917 73 27 98
Zavarská 11/G, Trnava, 917 01
Sekcia plánu obnovy