Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 18 z 268
Martina Veselovská Ing.
špecialista na geoekológiu 
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
martina.veselovska@sazp.sk
048 4374176, 0907 824144
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Ľubomír Viglaš Ing.
vedúci oddelenia riadenia projektov 1 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
lubomir.viglas@sazp.sk
0906 314143, 0917 510 271
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Eva Viglašská
asistent riaditeľa sekcie environmentalistiky 
Sekretariát riaditeľa Sekcie environmentalistiky 
eva.viglasska@sazp.sk
048 4374171, 0915 595183
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Radoslav Virgovič Ing.
špecialista – ovzdušie a zmena klímy 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
radoslav.virgovic@sazp.sk
048 4374 178, 0905 887314
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Michal Vislocký Ing.
manažér ITMS 
Odbor metodiky a monitorovania 
michal.vislocky@sazp.sk
0906 314169
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Matej Vlčák Mgr.
špecialista na školské programy a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
matej.vlcak@sazp.sk
048 4374167
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vladimír Vlček
špecialista na tvorbu web stránok 
Odbor informačných systémov 
vladimir.vlcek@sazp.sk
048 4374255
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Michal Volf Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
michal.volf@sazp.sk
0906 314141
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Erika Vrabcová RNDr.
Environmentalista 
Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
erika.vrabcova@sazp.sk
041 5070911
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Daniel Vrbjar Ing.
programátor enviro IS 
Odbor informačných systémov 
daniel.vrbjar@sazp.sk
0905 437904
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Miriam Zajíčková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
miriam.zajickova@sazp.sk
0906 314188
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivan Zálesňák Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
ivan.zalesnak@sazp.sk
0906 314127
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Zatrochová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
ivana.zatrochova@sazp.sk
0906 314176
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslav Závodský Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
miroslav.zavodsky@sazp.sk
0906 314124, 0905 942980
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ľudmila Zemanová Ing.
geoinformatik 
Odbor informačných systémov 
ludmila.zemanova@sazp.sk
048 4374146
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Pavol Zemek Mgr.
projektový manažér, poverený zastupovaním vedúceho ORP2 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu 
pavol.zemek@sazp.sk
048 4374290
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Jozef Zomborský Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
jozef.zomborsky@sazp.sk
048 4374144
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Zuzana Urbanová Mgr. PhD.
Kontrolór HA 6 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
zuzana.urbanova@sazp.sk
048 4374136
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590