Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 428
Martin Podhorec Ing.
manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti 
martin.podhorec@sazp.sk
048 4374248, 0905 887409
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Veronika Pogányová Mgr.
špecialista na klímu 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
veronika.poganyova@sazp.sk
0908 925328
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Rudolf Pojezdala Ing.
vedúci Malej regionálnej kancelárie Prešov 
Malá regionálna kancelária Prešov 
rudolf.pojezdala@sazp.sk
0907 20 71 72
Levočská 6115/3, Prešov, 080 01
Sekcia plánu obnovy  
Barbara Porubčanová Mgr., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
barbara.porubcanova@sazp.sk
0906 314007
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Radoslav Považan RNDr., PhD.
vedúci odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
radoslav.povazan@sazp.sk
048 4374170, 0908 901970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Michal Preisinger Mgr., MBA
riaditeľ odboru IT služieb 
Odbor IT služieb 
michal.preisinger@sazp.sk
0918 835876
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Alexandra Prítoková Mgr.
odborný pracovník centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
alexandra.pritokova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Michaela Pšenáková Mgr.
zástupkyňa pre komunikáciu 
michaela.psenakova@sazp.sk
048 4374280, 0915 791570
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Lucia Rajnohová Mgr.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
lucia.rajnohova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 97401
Sekcia plánu obnovy  
Jana Rajnohová MSc.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Ramaj Mgr.
špecialista - odpadové hospodárstvo 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
peter.ramaj@sazp.sk
048 4374151
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Igor Rašla Ing.
odborný pracovník centrálnej pobočky 
Centrálna pobočka 
igor.rasla@sazp.sk
0907 208721
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Simona Ridzoňová
odborný pracovník 
Odbor informačných systémov 
simona.ridzonova@sazp.sk
048 4374145
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Robert Robenek Ing.
špecialista pre manažment brownfieldov 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
robert.robenek@sazp.sk
041 5070923
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Adriana Roháriková Ing. arch.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
adriana.roharikova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Marek Rohoň Ing.
špecialista personalistiky a miezd 
Odbor personalistiky 
marek.rohon@sazp.sk
048 4374135, 0917 581402
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Jozef Rokošný Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jozef.rokosny@sazp.sk
0906 314128, 0908 741137
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslav Rolko Ing.
vývojár internetových aplikácií 
Odbor informačných systémov 
miroslav.rolko@sazp.sk
048 4374202
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Žaneta Rosová Ing.
vedúca odboru 
Odbor metodiky a monitorovania 
zaneta.rosova@sazp.sk
0906 314164, 0917 859596
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Janka Rýsová Ing.
kontrolór 
Odbor kontroly 
janka.rysova@sazp.sk
048 4374116
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Simona Sabolová Mgr.
špecialista na registráciu EMAS 
Odbor environmentálneho manažérstva 
simona.sabolova@sazp.sk
0917 232344
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Eva Sabová Mgr.
projektový manažér 
eva.sabova@sazp.sk
0907 858615
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Tomáš Sanitra Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
tomas.sanitra@sazp.sk
0906 314019
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Saxová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor environmentálnych služieb 
andrea.saxova@sazp.sk
048 4374163, 0915 595041
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Priska Sedlačeková PhDr.
špecialista na verejné obstarávanie a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
priska.sedlacekova@sazp.sk
048 4374182, 0907 850100
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Martina Seemann Litterová Mgr. PhD.
vedúca oddelenia starostlivosti o krajinu 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
martina.seemann@sazp.sk
048 4374162, 0918 923772
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Dávid Seidl Mgr.
špecialista na EM 
Odbor environmentálneho manažérstva 
david.seidl@sazp.sk
0907 850099
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Martin Sepeši Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
martin.sepesi@sazp.sk
0906 314126
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Milan Schmidt Ing., PhD.
databázový špecialista 
Odbor informačných systémov 
milan.schmidt@sazp.sk
048 4374141, 0915 595208
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Ivan Siláči Ing. arch. PhD.
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Lučenec 
Malá regionálna kancelária Lučenec 
ivan.silaci@sazp.sk
Vajanského 4, Lučenec, 984 01
Sekcia plánu obnovy  
Martin Siman Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
martin.siman@sazp.sk
048 4374174, 0905 968136
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Michal Skaličan Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
michal.skalican@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Miloš Skladaný Bc.
referent autodopravy 
Odbor prevádzky a správy majetku 
milos.skladany@sazp.sk
048 4374168, 0905 558659
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Ivan Skokan Ing.
finančný manažér 1 
Odbor financií a podporných činností 
ivan.skokan@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Matúš Skukálek
IT špecialista siete 
Odbor IT služieb 
matus.skukalek@sazp.sk
0907 185493
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Daniela Slančíková DiS
manažér monitorovania NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
daniela.slancikova@sazp.sk
048 4374293, 0907 854204
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Marcela Sláviková Ing.
špecialista na regionálny rozvoj 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marcela.slavikova@sazp.sk
041 5070914
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Martin Slivka Mgr.
geoinformatik 
Odbor prevádzky IT 
martin.slivka@sazp.sk
048 4374134
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Oľga Slobodníková RNDr., Mgr., PhD.
špecialista na manažment krajiny 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374 281, 0908 901 960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Mikuláš Slota Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
mikulas.slota@sazp.sk
0906 314023
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Soláriková Ing.
rozpočtár 
Odbor ekonomiky 
katarina.solarikova@sazp.sk
048 4374127, 0917 707929
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Mária Sotáková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
maria.sotakova@sazp.sk
0906 314007
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tomáš Spišiak Mgr.
geoinformatik 
Odbor informačných systémov 
tomas.spisiak@sazp.sk
048 4374134, 0905 437 904
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Rastislav Staník Ing.
odborný garant pre ÚSES 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
rastislav.stanik@sazp.sk
0917 425029
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Agnesa Staníková Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
agnesa.stanikova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Adam Stano Ing.
riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP 
adam.stano@sazp.sk
0905 669212
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Stanislav Stolárik Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
stanislav.stolarik@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Petra Straková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
petra.strakova@sazp.sk
0906 314145
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Patrícia Sujová
pomocný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
patricia.sujova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy  
Anna Surovcová Mgr.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
anna.surovcova@sazp.sk
Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 974 01
Sekcia plánu obnovy