Projekty EÚ

V tejto časti nášho portálu nájdete podrobnejšie informácie týkajúce sa projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov implementovaných SAŽP v programovom období 2014-2020.