HAP1 - odpady

HAP2 - voda a vodné hospodárstvo

HAP3 - ochrana prírody a krajiny

HAP4 - ochrana ovzdušia a IPKZ

HAP5 - environmentálne záťaže

HAP6 - zmena klímy