Projekt ”Znižovanie dopadov plastových odpadov na životné prostredie v pohraničných oblastiach v Moldavsku” v trvaní 10.2022 – 04.2024 je realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

Projekt je realizovaný s dlhoročným moldavským partnerom PA experts assocation „PRO MEDIU“ so sídlom v Kišiňove, ale implementovaný je po celom Moldavsku. Úvodné projektové aktivity sú realizované priamo na hraniciach s Ukrajinou.

Projekt je zameraný na

  • Okamžitá pomoc v hraničných oblastiach pri nakladaní s plastovým odpadom
  • Dlhodobé riešenie problematiky s plastovým odpadom
  • Zvyšovanie povedomia a vzdelávacie aktivity pre vybrané cieľové skupiny

Dotácia aktuálneho projektu: 78 521 EUR.
Spolufinancovanie projektu: 7 880 EUR (10,036%)

SlovakAid

 

Vytlačiť