Projekt ”Znižovanie dopadov plastových odpadov na životné prostredie v pohraničných oblastiach v Moldavsku” v trvaní 10.2022 – 04.2024 je realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

Dotácia aktuálneho projektu: 78 521 EUR.
Spolufinancovanie projektu: 7 880 EUR (10,036%)

SlovakAid

Vytlačiť