SAŽP

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.

SAŽP bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia SR zo 17. mája 1993 ako rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia SR, svoju činnosť začala 1. júla 1993, od 1. 1. 2001 je príspevkovou organizáciou. V roku 2005 boli SAŽP udelené certifikáty systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 9001 a 14001.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je právnickou osobou poverenou Ministerstvom životného prostredia SR vykonávať funkciu príslušného orgánu SR pre EMAS.

 

Vedenie SAŽP

Vedenie SAŽP

Vedenie Slovenskej agentúry životného prostredia

Boj s korupciou

Boj s korupciou

Rámcový plán rodovej rovnosti

Rámcový plán rodovej rovnosti

Organizačné členenie

Organizačné členenie

Integrovaný systém manažérstva

Integrovaný systém manažérstva

Environmenálne vyhlásenie - EMAS

Environmenálne vyhlásenie - EMAS

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Registre faktúr a objednávok

Registre faktúr a objednávok

Majetok v správe SAŽP

Majetok v správe SAŽP

Logo SAŽP

Logo SAŽP

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Ponuka prebytočného majetku

Ponuka prebytočného majetku