Odbor informačných systémov

Odbor informačných systémov zabezpečuje úlohy pri zhromažďovaní, spracovaní, publikovaní a sprístupňovaní environmentálnych informácií na národnej úrovni.

Svojimi odbornými kapacitami zabezpečuje:

  • vývoj a technickú prevádzku webových sídel pre vybrané agendy životného prostredia, na podporu environmentálnych projektov, environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety,
  • vývoj a prevádzku vybraných agendových informačných systémov verejnej správy (ISVS) v oblasti životného prostredia, slúžiacich na zber, administráciu, sprístupňovanie a publikovanie environmentálnych informácií,
  • prevádzku verejne dostupných aplikačných rozhraní (Open API) na sprístupňovanie údajov vybraných agendových informačných systémov prostredníctvom štandardov webových a mapových služieb,
  • technickú prevádzku, vývoj a správu obsahu prezentačného ISVS enviroportal.sk - informačného portálu rezortu MŽP SR,
  • administráciu, publikovanie a sprístupňovanie priestorových údajov a databáz s priestorovými údajmi, v súlade so zákonom č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (INSPIRE),

 

Kontakty:

Marek Hubáček Ing.
vedúci odboru, poverený riadením sekcie environmentálnej informatiky 
Odbor informačných systémov 
marek.hubacek@sazp.sk
048 4374 154
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Petra Horváthová Mgr.
administrátor on-line aplikácií 
Odbor informačných systémov 
petra.horvathova@sazp.sk
048 4374119
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Ivan Dulgerov
programátor, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
ivan.dulgerov@sazp.sk
048 4374141
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Miroslav Rolko Ing.
vývojár internetových aplikácií 
Odbor informačných systémov 
miroslav.rolko@sazp.sk
048 4374202
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Erich Pacola Ing.,PhD.
analytik, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
erich.pacola@sazp.sk
048 4374235, 0907 831733
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Milan Schmidt Ing., PhD.
databázový špecialista 
Odbor informačných systémov 
milan.schmidt@sazp.sk
048 4374141, 0915 595208
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Peter Marák Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
peter.marak@sazp.sk
048 4374 261
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Vladimír Vlček
špecialista na tvorbu web stránok 
Odbor informačných systémov 
vladimir.vlcek@sazp.sk
048 4374255, 0905 943735
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Ľudmila Zemanová Ing.
geoinformatik 
Odbor informačných systémov 
ludmila.zemanova@sazp.sk
048 4374146
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Jozef Hort Bc.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
jozef.hort@sazp.sk
048/4374133
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Jozef Zomborský Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
jozef.zomborsky@sazp.sk
048 4374144
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Daniela Belicová Mgr.
IT vývojár/Web editor 
Odbor informačných systémov 
daniela.belicova@sazp.sk
048 4374206
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Branislav Obrtáč Ing.
frontend vývojár 
Odbor informačných systémov 
branislav.obrtac@sazp.sk
048 4374 145
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Tomáš Spišiak Mgr.
geoinformatik 
Odbor informačných systémov 
tomas.spisiak@sazp.sk
048 4374134, 0905 437 904
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Simona Ridzoňová
odborný pracovník 
Odbor informačných systémov 
simona.ridzonova@sazp.sk
048 4374145
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Ján Cimerman Ing.
databázový špecialista 
Odbor informačných systémov 
jan.cimerman@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Rudolf Navrátil Ing.
programátor enviro IS 
Odbor informačných systémov 
rudolf.navratil@sazp.sk
048 4374142, 0918 878086
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Vytlačiť

Navigácia: