Odbor právnych služieb

Odbor právnych služieb zabezpečuje podávanie návrhov, vyjadrení, žalôb a opravných prostriedkov v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, správneho a exekučného práva. Vyhotovuje, spracováva a pripomienkuje zmluvy v oblasti pracovného, obchodného a občianskeho práva a poskytuje právne poradenstvo ostatným zložkám SAŽP.

Norbert Galaba Mgr.
právnik 
Odbor právnych služieb 
norbert.galaba@sazp.sk
048 4374290, 0915 595180
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  

 

Vytlačiť

Navigácia: