Odbor prevádzky a správy majetku

Odbor prevádzky a správy majetku vykonáva činnosti zabezpečujúce prevádzkyschopnosť majetku, jeho evidenciu a správou v zmysle platných právnych predpisov. Taktiež prevádzkuje zariadenia environmentálneho zamerania (ZEZ), ktoré slúžia na aktivity environmentálnej výchovy a osvety.

Činnosti odboru:

  • prevádzky budov a zariadení;
  • investičných činností;
  • všeobecnej správy a majetku štátu;
  • prevádzkovanie ZEZ.

 

Kontakty:

Pavol Miškovič Mgr.
vedúci odboru 
Odbor prevádzky a správy majetku 
pavol.miskovic@sazp.sk
048 4374168, 0907 824268
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Miloš Skladaný Bc.
referent autodopravy 
Odbor prevádzky a správy majetku 
milos.skladany@sazp.sk
048 4374168, 0905 558659
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Anna Bukvajová
referent evidencie majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
anna.bukvajova@sazp.sk
048 4374186
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Ľubomír Pavlík
informátor 
Odbor prevádzky a správy majetku 
lubomir.pavlik@sazp.sk
048 4374193
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Erik Páv
vodič, údržbár autoparku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
erik.pav@sazp.sk
048 4374181, 0915 576298
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Ladislav Boháčik
referent pre správu a evidenciu majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
ladislav.bohacik@sazp.sk
048 4374186, 0915 595211
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Pavel Gender Mgr.
správca budov a majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
pavel.gender@sazp.sk
048 4374181, 0905 314428
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Peter Gonos
správca budov, vodič 
Odbor prevádzky a správy majetku 
peter.gonos@sazp.sk
048 4374191, 0905 214970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Milan Voskár
správca budov, vodič 
Odbor prevádzky a správy majetku 
milan.voskar@sazp.sk
048 4374 191, 0908 966 951
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Vytlačiť

Navigácia: