Odbor prevádzky IT prevádzkuje informačné systémy na zabezpečenie ekonomického a administratívneho chodu inštitúcie. Zabezpečuje serverové a sieťové služby, prevádzku výpočtovej techniky a periférnych zariadení a technickú IT podporu užívateľov v rámci SAŽP.

Hlavné činnosti odboru:

  • prevádzka serverovej infraštruktúry pre vybrané rezortné agendové informačné systémy verejnej správy (ISVS), ktorých návrh, vývoj a administráciu zabezpečuje SAŽP,
  • prevádzka serverovej infraštruktúry pre interné potreby SAŽP (ekonomický systém, dochádzkový systém, registratúra, video-konferenčné služby...),
  • prevádzka sieťovej infraštruktúry inštitúcie, konfigurácia a monitoring sieťových zariadení v internej sieti,
  • technická prevádzka sieťových služieb inštitúcie (email, ftp, webové sídla...),
  • servis a opravy výpočtovej techniky a technická IT podpora užívateľov v rámci inštitúcie.

 

Kontakty:

Marek Andel RNDr.
vedúci odboru 
Odbor prevádzky IT 
marek.andel@sazp.sk
048 4374234, 0907 722337
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Vladimír Valent Ing.
Sieťový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
vlado.valent@sazp.sk
048 4374 234, 0915 595210
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Daša Mikulášová Mgr.
systémový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
dasa.mikulasova@sazp.sk
048 4374139, 0905 293437
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Ľuboš Balážovič Mgr. PhD.
systémový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
lubos.balazovic@sazp.sk
048 4374139, 0907 824254
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Milan Antalík
IT technik 
Odbor prevádzky IT 
milan.antalik@sazp.sk
048 4374134, 0905 642291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Martin Slivka Mgr.
geoinformatik 
Odbor prevádzky IT 
martin.slivka@sazp.sk
048 4374134
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Vytlačiť

Navigácia: