Oddelenie analýz a hodnotenia ŽP

Slávka Štroffeková Ing.
vedúca oddelenia analýz a hodnotenia ŽP 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
slavka.stroffekova@sazp.sk
048 4374259, 0907 673976
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Ľubica Koreňová Ing.
špecialista – voda a doprava 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
lubica.korenova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Škantárová Ing.
špecialista - prírodné zdroje a environmentálne riziká 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
katarina.skantarova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Dorota Hericová Ing.
špecialista - ovzdušie 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
dorota.hericova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Kapusta Mgr.
špecialista - biota a ochrana prírody 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
peter.kapusta@sazp.sk
048 4374147, 0915 595197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Beata Kročková Ing.
špecialista – pôda a poľnohospodárstvo 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
beata.krockova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Juraj Vajcík Ing.
špecialista - odpady a zelená ekonomika 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
juraj.vajcik@sazp.sk
048 4374289
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Ivana Malatincová Ing.
špecialista - priemysel a ekonomické nástroje 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
ivana.malatincova@sazp.sk
048 4374288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: