Oddelenie informačných nástrojov a reportingu

Renáta Grófová Ing.
vedúca oddelenia informačných nástrojov a reportingu 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
renata.grofova@sazp.sk
048 4374151, 0915 595202
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Radoslav Virgovič Ing.
špecialista – ovzdušie a zmena klímy 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
radoslav.virgovic@sazp.sk
048 4374 178, 0905 887314
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Ivana Novikmecová Ing.
špecialista – environmentálna bezpečnosť 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
ivana.novikmecova@sazp.sk
048 4374151, 0907 850130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Ramaj Mgr.
špecialista - odpadové hospodárstvo 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
peter.ramaj@sazp.sk
048 4374151
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: