Sekcia environmentálnej informatiky

Činnosť sekcie je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií, najmä zhromažďovaním, sprístupňovaním a publikovaním environmentálnych informácií prostredníctvom vybraných agendových informačných systémov verejnej správy (ISVS) a webových sídel.

Sekcia úzko spolupracuje hlavne so sekciou environmentalistiky a zabezpečuje IT podporu pre doménových expertov z rôznych oblastí životného prostredia. Podieľa sa na vývoji a prevádzke ISVS, registrov a aplikácií, ktoré sú na základe národnej a európskej legislatívy zamerané na administráciu a vyhodnocovanie environmentálnych údajov a sprístupňovanie a publikovanie informácií o životnom prostredí pre občanov i verejný sektor.

Zároveň sekcia prevádzkuje informačné systémy na ekonomický a administratívny chod inštitúcie. Zabezpečuje serverové a sieťové služby, prevádzku výpočtovej techniky a periférnych zariadení a technickú IT podporu užívateľov v rámci SAŽP.

 

Sekcia sa organizačne člení na:

 

Kontakty:

Marek Hubáček Ing.
vedúci odboru, poverený riadením sekcie environmentálnej informatiky 
Odbor informačných systémov 
marek.hubacek@sazp.sk
048 4374 154
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  

 

Vytlačiť

Navigácia: