Poslaním sekcie je zabezpečiť plynulý priebeh realizácie programu obnovy rodinných domov na Slovensku z Plánu obnovy. Jej náplňou je stanovenie metodiky, nastavenie podmienok vyhlásenia výziev, prijímanie a vyhodnocovanie žiadostí, koordinácia regionálnych kancelárii a marketing. Do roku 2026 má za cieľ podporiť obnovu 30 000 rodinných domov na Slovensku.


Sekcia sa organizačne člení na:

Kontakty:

Katarína Mokráňová Bc.
riaditeľka sekcie plánu obnovy 
katarina.mokranova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Katarína Bilčíková Mgr.
asistent riaditeľa sekcie plánu obnovy 
katarina.bilcikova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Eva Sabová Mgr.
projektový manažér 
eva.sabova@sazp.sk
0907 858615
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Tatiana Guštafíková Ing.
projektový manažér 
tatiana.gustafikova@sazp.sk
0907 850154
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: