Stredisko environmentálnej výchovy Dropie

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie je jediným pobytovým SEV SAŽP. Nájdete nás na Dolnom Žitnom ostrove v katastri obce Zemianska Olča. SEV SAŽP Dropie zabezpečuje neformálne vzdelávanie v podobe praktickej environmentálnej výchovy pre širokú cieľovú skupinu. Prioritne pre deti materských škôl a žiakov základných škôl. Programy sú orientované na spoznávanie regiónu Dolného Žitného ostrova a prezentáciu prírodných hodnôt CHVÚ Ostrovné Lúky. Programy sa realizujú v slovenskom aj maďarskom jazyku. Posyktujeme ubytovanie pre max 40 členné skupiny. Viac o nás sa dozviete na našej stránke dropie.sazp.sk.

 

Kontakty:

Katarína Vajliková Ing.
vedúca SEV Dropie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
katarina.vajlikova@sazp.sk
035 7896055, 0905 314427
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Lilla Szabóová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
lilla.szaboova@sazp.sk
035 7896055, 0915 576296
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Norbert Paluska
údržbár 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
norbert.paluska@sazp.sk
035 7896055
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Veronika Pogányová Mgr.
špecialista na klímu 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
veronika.poganyova@sazp.sk
0908 925328
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Nagy
chyžná, pomocná sila v kuchyni 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
katarina.nagy@sazp.sk
035 7896055
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: