Prieskum trhu od 26.7.2013 do 07.04.2016

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých predpokladaná hodnota zákazky bez DPH sa rovná alebo presahuje 5 000  EUR – OP KŽP

P.č. Názov predmetu zákazky Dátum zverejnenia v profile Termín predloženia cenovej ponuky
1 Iniciačný 3D spot pre OPKŽP 2014-2020 04.08.2015 14.08.2015
2 Cateringové služby zabezpečené formou rámcovej zmluvy pre ZEZ Dropie 28.08.2015 16.09.2015 do 14:00
3 Prekladateľské a tlmočnícke služby 26.02.2016 08.03.2016
Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
4 Prekladateľské a tlmočnícke služby 07.04.2016 15.04.2016

 

Zadávanie zákazky prieskumom trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 1.7.2013

 

P.č.   

Názov predmetu zákazky

Dátum

zverejnenia

v profile

Termín predloženia cenovej ponuky

Dátum zadania zákazky

1.

Organizačné zabezpečenie workshopu a 9 seminárov

26.7.2013

12.8.2013

10.10.2013 

2.

Konferencia 15 rokov Programu obnovy dediny na Slovensku

14.8.2013

21.8.2013

 1. časť predmetu zákazky: 5.9.2013
2. a 3. časť predmetu zákazky: 26.8.2013

3.

Organizačné zabezpečenie INSPIRE konferencie pod názvom Inspirujme se...

11.9.2013

19.9.2013

 4.11.2013

4.

Parkovacia závora pre parkovisko SAŽP v Banskej Bystrici

11.9.2013

20.9.2013

7.10.2013 

5.

Tlač a dodávka Publikácie - Správa o stave životného prostredia SR v roku 2012 vrátane CD

23.9.2013

27.9.2013

14.10.2013

6.

Oprava kotolne - SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava

1.10.2013

30.9.2013

8.10.2013

16.10.2013

7.

Nákup CISCO zariadení

4.10.2013

8.10.2013

11.10.2013

8.

Oprava hydroizolácie strechy na budove SAŽP v Banskej Bystrici 

4.10.2013

11.10.2013

4.11.2013

9.

Zakúpenie záložného zdroja UPS

11.10.2013

15.10.2013

22.10.2013

10.

Grafické spracovanie a tlač materiálov 24.10.2013 31.10.2013 3.12.2013

11.

Nákup tonerov, doplnkových náplní a spotrebného materiálu pre tlačiarne a kopírovacie zariadenia 25.10.2013 5.11.2013

1. čast: 10.12.2013

2. čast: 10.12.2013

3. časť: 5.12.2013

4. časť: 9.12.2013

12.

Výmena okien v SEV SAŽP Dropie 22.11.2013 27.11.2013 29.11.2013

13.

Zabezpečenie regionálneho workshopu pre krajiny Stredozemného regiónu 3.12.2013 9.12.2013 3.3.2014

14.

Osobné ochranné pomôcky 5.12.2013 13.12.2013 3.2.2014

15.

Úpravy skladovacieho priestoru na kancelársky priestor 18.12.2013 16.12.2013 30.12.2013

16.

Kúpa mobilných telefónov 19.12.2013 web prieskum 30.12.2013

17.

Preklad príručky z AJ do FJ 3.1.2014 10.12.2013 14.1.2014

18.

Tlmočenie sub-regionálneho workshopu z/do AJ-FJ 3.1.2014 22.11.2013 14.1.2014

19.

Nákup materiálu na opravu strechy budovy SAŽP 3.1.2014   13.1.2014

20.

Účasť na záverečnej konferencii projektu Green Mountain 3.1.2014 9.1.2014 10.1.2014

21.

Výmena okien, rekonštrukcia vonkajších dverí, vstupnej brány a výkladu administratívnej budovy SAŽP 13.1.2014 20.1.2014

13.2.2014

odôvodnenie nezrušenia súťaže 

22.

Dodávka a montáž policových regálov 17.1.2014 24.1.2014 24.2.2014

23.

Rekonštrukcia priestorov budovy SAŽP 31.1.2014 10.2.2014 11.3.2014

24.

Tlmočnícke služby 14.2.2014 3.3.2014 30.4.2014

25.

III. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2014 14.2.2014 24.2.2014 21.3.2014

26.

Dodávka a pokládka kobercov do kancelárskych priestorov 24.2.2014   3.3.2014

27.

Firemný kurz anglického jazyka 24.2.2014   28.2.2014
Vytlačiť