Projektová dokumentácia "Living Lab" Dropie, Vestník č. 234/2023

Projektová dokumentácia "Living Lab" Dropie, Vestník č. 234/2023

Projektová dokumentácia "Living Lab" Dropie - na účely určenia PHZ

Projektová dokumentácia "Living Lab" Dropie - na účely určenia PHZ

Projektová dokumentácia "Living Lab" Dropie - zrušené

Projektová dokumentácia "Living Lab" Dropie - zrušené

Revitalizácia požiarnej nádrže v SEV Dropie bioremediačnou technológiou a zlepšenie jej adaptačného potenciálu

Revitalizácia požiarnej nádrže v SEV Dropie bioremediačnou technológiou a zlepšenie jej adaptačného potenciálu

Konsekutívne tlmočenie z anglického jazyka do slovenského jazyka

Konsekutívne tlmočenie z anglického jazyka do slovenského jazyka

Tlačiarenské služby Living Lab, PHÚ

Tlačiarenské služby Living Lab, PHÚ